Rehabilitering

Verdandi sågar Arbetsmiljöverkets förslag

Verdandi protesterar mot Arbetsmiljöverkets förslag om nya föreskrifter om arbetsanpassning. "Man pratar inte om rehabilitering, bara om anpassning", säger förbundsordföranden.

I förslaget till ny föreskrift om arbetsanpassning slår Arbetsmiljöverket fast att syftet är ”att en enskild arbetstagare ska kunna fortsätta utföra sitt arbete trots tillfälligt eller varaktigt nedsatt arbetsförmåga.”

Den socialpolitiska organisationen Verdandi, som arbetar för ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk, är mycket kritiska till att Arbetsmiljöverket i det nya förslaget strukit allt som handlar om rehabilitering vid alkohol- och drogmissbruk. Något som finns med in den nuvarande föreskriften.

– Det här förslaget slår mot fel grupper. Man värnar inte om arbetstagare och människor som befinner sig i utsatta situationer. De vill ersätta något som redan fungerar bra och tydliggör inte hur detta nya förslag ska tillämpas, säger Rasken Andréasson, förbundsordförande för Verdandi.

Han menar att om regler kopplat till rehabilitering tas bort, finns en risk att arbetsgivaren inte tar särskild hänsyn till att missbruk är en sjukdom. Det skulle leda ett ökat stigmatiserande av människor med beroendeproblematik på arbetsmarknaden, ökad otrygghet i anställningen, och minskad tillgång till rehabiliterande insatser.

– Man bestraffas på arbetsmarknaden. Jag blir rädd att man ska tillämpa gamla inofficiella bestraffningssystem som fanns förr. Vi måste prata om beroende som en sjukdom, inte som en arbetsplatsrisk, säger Rasken Andréasson.

Verdandi har nu skickat ett remissvar till Arbetsmiljöverket med sina synpunkter på förslaget. Än så länge har de inte fått något svar.

– Vi hoppas att de läser det vi skrivit och vill träffas för att prata. Vi i Verdandi vet mycket om de här frågorna. Det är viktigt att synliggöra vad arbetarna tycker och tänker, vilket kan bli en aha-upplevelse för de med bestämmanderätt, säger Rasken Andréasson, och fortsätter:

– Risken är att vi annars får ett A- och B-lag i Sverige, där en grupp alltid är utanför. Därför uppmanar vi Arbetsmiljöverket till att prata med fack- och brukarorganisationer om de här frågorna. Vi står på tå inför när de vill samtala.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer