Pilotprojekt

Vård istället för fyllecell

Fler omhändertagna berusade personer i Stockholm och Södertälje ska erbjudas vård, istället för att föras till polisens arrestlokaler för tillnyktring. 

Människor som har problem med droger och alkohol och är ute på stan, stöter i första hand ofta på polis. Inte sällan omhändertas samma personer med missbruksproblematik dag efter dag och studsar mellan arresten och parkbänken.

Med det nya pilotprojektet är målet att färre ska hamna i polisens fyllecell och att fler omhändertagna enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB, istället ska erbjudas vård.

– Personerna behöver först hjälp att komma bort från en riskfylld situation, men arresten är en annan typ av riskfylld situation för de här personerna. Vi och politikerna har funderat på hur vi kan tänka annorlunda, och har kommit fram till att det handlar om att säkerställa hälsa och trygghet i första hand. Därför behöver vårdapparaten användas i större utsträckning, säger Victor Lindfors, specialistläkare på Beroendeakuten på St Görans sjukhus i Stockholm.

På hans arbetsplats har man under 2018 gjort drygt 5 500 registreringar av LOB-omhändertaganden. Nu beräknas omkring 3 000 fler personer få vård varje år, vilket ökar behovet av vårdplatser. Från 1 januari 2019 öppnades därför ytterligare åtta platser på Beroendeakuten. Dessutom har man öppnat en särskild avdelning för kvinnor som omhändertagits, eftersom den gruppen ofta är särskilt utsatt.

– Det är för tidigt att utvärdera projektet så här långt. Men förhoppnings känner fler personer sig trygga hos oss. Överlag tror jag att många ser att vi har finare lokaler och de är glada att denna typ av verksamhet nu prioriteras, säger Victor Lindfors.


Polisen har också utbildats
i nya arbetssätt för att snabbt avgöra om en person behöver vård. Med sig har de en påminnelselapp om vad de kan tänka på: Har den berusade personen ramlat? Ont i magen? Bröstsmärtor? Eller är det psykiatrisk problematik: är de förvirrade, psykotiska eller suicidala?

– Det handlar främst om att förtydliga sådant som polisen egentligen vet genom sin grundutbildning, och att vi får en gemensam vokabulär, berättar Victor Lindfors.

Om det nya arbetssättet fungerar bra kan projektet komma att utökas. Redan nu är det klart att samma pilotverksamhet kommer att testas även i Södertälje.

Mer från Accent