EU:s cancerplan

Var med och påverka EU:s cancerplan

Nu kan du som EU-medborgare vara med och tycka till om vad EU:s cancerplan bör innehålla. IOGT-NTO uppmanar alla att delta och trycka på alkoholens roll för cancer.

Många cancerformer går att förebygga. Som Accent tidigare rapporterat arbetar EU på en plan för att minimera antalet som insjuknar i cancer. 

IOGT-NTO och andra organisationer har redan lämnat in sina synpunkter på planen, men nu kan privatpersoner också vara med och tycka till. EU-kommissionen anordnar ett öppet samråd om cancerplanen.

– Det är ett fantastiskt tillfälle att försöka påverka så att alkoholens roll för cancer inte tappas bort i planen, säger Kalle Dramstad, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO.

Alla behöver bidra enligt Kalle Dramstad.

– Alkoholindustrins aktörer agerar för att stoppa att åtgärder som minskar tillgången kommer med i planen. Det är de som syns och hörs mest. Kommissionen behöver därför känna att det finns ett stöd bland medborgarna för att vidta åtgärder för att begränsa alkohol och alkoholreklam, säger han.

Senast EU-kommissionen anordnade ett samråd om alkoholfrågor var 2015. Då handlade det om alkoholreklam på TV och internet. 

– Det syntes, och syns fortfarande, i kommissionens dokument att så många svarade. Det är väldigt viktigt att visa att det finns ett aktivt stöd, säger Kalle Dramstad.

Samrådet pågår fram till den 7 maj. Du kan medverka genom att fylla i en enkät.

Om du är osäker på hur du ska göra finns instruktioner på IOGT-NTO:s hemsida. Där kan du också hitta exempel på svar.

Mer från Accent