Narkotika

Två spår i nykterhetsrörelsens narkotikasatsning

För två år sedan startade nykterhetsrörelsen en gemensam satsning på narkotikapolitik i projektet Prevent don´t promote. I och med NBV:s satsning på Narkotikapolitiskt centrum finns nu två parallella organisationer.

Narkotika har debatterats flitigt de senaste åren. Dels på grund den våg av liberalisering som sveper över världen, dels på grund av den oproportionerligt höga dödligheten som narkotika orsakat här i Sverige. IOGT-NTO har däremot hållit en låg profil på området under flera decennier, men för några år sedan började röster höras för att organisationen borde engagera sig mer i frågan igen.

Slutsatsen blev att det var bättre att göra en gemensam satsning med andra organisationer via Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, än att IOGT-NTO skulle bygga upp en egen verksamhet.

– Tillsammans får nykterhetsrörelsen bredd och kraft att samla resurser i narkotikafrågan, sa IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero då till Accent.

Den gemensamma satsningen blev projektet Prevent don´t promote som startade för ganska exakt två år sedan.

I år bildades Narkotikapolitiskt centrum, på initiativ av NBV, medan SLAN driver Prevent don´t promote vidare. Hur blev det så?

– Avsikten var att projektet skulle pågå i tre år. SLAN:s medlemsorganisationer är eniga om att vi ska fullfölja projektet, även om NBV väljer ett annat spår, säger Anders Andersson, ordförande för SLAN.

Under de två år som gått har Sven-Olov Carlsson, tidigare ordförande i IOGT-NTO och IOGT-international, varit projektanställd.

– SLAN gjorde bedömningen att vi inte är beredda att göra oss av med den kunskap och det kontaktnät som Sven-Olov Carlsson har och det han byggt upp under de här två åren. Det är så få som sitter på djup kunskap på området att dessa personer behöver användas effektivt. NBV har gjort en annan bedömning. Därför är vi beredda att göra den här extra ordinära satsningen, säger han.

Åke Marcusson, förbundsrektor på NBV, delar inte bilden att projektet skulle vara treårigt och anser att NBV fullgjort sitt uppdrag.

– Vi fick i uppdrag av våra huvudmän att se om vi kunde få igång någon verksamhet. Nu breddar vi den så att det blir hela samhällets angelägenhet och inte bara nykterhetsrörelsens. Vi går från projekt till permanentad verksamhet genom Narkotikapolitiskt centrum där vi har anställt Peter Moilanen.

Han påpekar att placeringen på Tollare öppnar nya möjligheter.

– Genom folkhögskolan har vi möjlighet att nå ut med utbildningar för olika yrkesgrupper, till exempel fältassistenter och andra som jobbar på fältet, säger han.

Att SLAN fortsätter driva projektet ett år till ser han inte som något problem.

– Peter Moilanen och Sven-Olov Carlsson samarbetar och hjälper varandra. Det är bara positivt, säger han.

IOGT-NTO är medlemsorganisation i såväl SLAN som NBV. Så hur ser IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero på att resurserna splittras?

–  Kan de samverka och samarbeta, och låter bli att springa på samma bollar, så kan vi få ut ännu mer. Det kan bli riktigt bra, säger han.

Han påpekar att IOGT-NTO inte har någon större möjlighet att styra besluten.

– I både SLAN och NBV är vi en av många organisationer. Även om inflytandet till viss del beror på organisationens storlek så bygger det på demokratiskt fattade beslut, säger han.

Och han tycker att samarbetet givit resultat.

– När Drugnews kom med nyheten att AP7 köpt aktier i cannabisindustrin skedde en snabb mobilisering för att få ihop en gemensam debattartikel i Aftonbladet. Det hade inte funkat om vi inte haft ett etablerat samarbete inom nykterhetsrörelsen, säger han.

Mer från Accent