narkotika

Nykterhetsrörelsen mobiliserar i narkotikapolitiken

Nykterhetsrörelsen har ägnat lite engagemang åt narkotikapolitik de senaste åren. Nu ska det bli ändring på det. Tillsammans utformar man nu en gemensam strategi.

På 1980-talet var IOGT-NTO-rörelsens engagemang i narkotikafrågan starkt. Bland annat genom den så kallade Orkidé-kampanjen där man sålde orkidéer för att samla in pengar. Kampanjen innehöll en satsning för att få svenska ungdomar att ta ställning mot droger samt stöd till odlingsländernas arbete med att hitta ersättningsgrödor.

De senaste decennierna har narkotikapolitiken prioriterats lågt i de flesta nykterhetsorganisationer. För att ta igen förlorad mark ska nu hela nykterhetsrörelsen samla sig i narkotikafrågan.

– Vi ska bli en tydlig aktör igen. Det är viktigt att jobba med alkoholnormen, men nykterhetsrörelsen har en stark historia i narkotikafrågan och vi måste ta tag i den igen, säger Anders Andersson, ordförande i Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN.

SLAN, en organisation med 27 medlemsorganisationer varav IOGT-NTO är en, utgör plattformen för det gemensamma arbetet.

– Vi har börjat prata ihop oss om ett principdokument om framtidens narkotikapolitik, både den nationella och internationella. Vi är överens om tre grundpelare: att politiken ska bygga på kunskap och humanism, att det förebyggande arbetet alltid ska utgöra grunden, och att drogfrihet är målet, säger han.

Enligt Anders Andersson handlar det inte om ett ställningstagande mot till exempel läkemedelsassisterad behandling.

– Vi förnekar inte substitutionsbehandling som en viktig väg tillbaka, men målet ska vara drogfrihet och det måste alltid erbjudas drogfri behandling som alternativ. Det är lite för starkt fokus på läkemedel i dag, säger han.

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, är en annan plattform för arbetet.

– Det finns ett utbildningsbehov också. Medan SLAN ska stå för det opinionsbildande arbetet ska NBV stå för den folkbildande delen, säger Anders Andersson.

Han är optimistisk till att det ska gå att åstadkomma en samling.

– Det finns ett starkt behov för nykterhetsrörelsen att samla sig kring detta. I april hoppas vi att dokumenten ska var processade så att vi kan komma igång med arbetet, säger han.

Arbetet är tänkt att pågå under tre år, till och med 2019. Att IOGT-NTO väljer den här vägen för sitt narkotikapolitiska arbete handlar om att kunna sätta större kraft bakom orden.

– Tillsammans får nykterhetsrörelsen bredd och kraft att samla resurser i narkotikafrågan, säger IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero.

Traditionellt är IOGT-NTO den starkaste nykterhetsorganisationen och har huvudfokus på alkohol, men alkohol- och narkotikapolitik hänger ihop och påverkar varandra, menar han.

– De senaste 2–3 åren har debatten tagit fart, inte minst på grund av liberaliseringsvågen i USA, men också på grund av den ökade svenska narkotikadödligheten, säger Johnny Mostacero.

Mer från Accent