Narkotikakonferens

Svensk röst för solidarisk narkotikapolitik

Under Sveriges ordförandeskap i EU anordnas en internationell konferens om narkotikapolitik i Stockholm.

Kjell-Ove Oscarsson är ordförande i planeringsgruppen för Drug Policy for the Future, en internationell konferens om narkotikapolitik, som hålls den 31 maj – 1 juni i Stockholm.

Vad är syftet med konferensen?

– Vi tyckte att det behövde göras något på det här området under EU-ordförandeskapet. Narkotikapolitik är ju väldigt aktuell, särskilt nu när lagstiftningen luckras upp och även Tyskland vill legalisera cannabis. Vi vill markera att det finns en svensk röst i narkotikapolitiken och att det går att visa att driva en restriktiv och solidarisk narkotikapolitik.

Vad händer på konferensen?

– Det är en bred konferens som inleds av socialministern. Sedan kommer EMCDDA:s chef att redovisa hur drogsituationen ser ut i Europa. Vi får också en sammanfattning av vad forskningen visar om cannabis ur ett medicinskt perspektiv, hur man arbetat med att minska överdoserna i Estland och vad vi kan lära av Portugal. Sedan kommer det att handla mycket om att förebygga, där tullen, polisen och civilsamhället berättar om olika projekt.

Vilka vänder ni er till?

– Opinionsbildare, politiker och civilsamhället. Jag tycker att det är viktigt att det nyktra civilsamhället visar upp sig och visar att vi är en röst att räkna med.

Drug Policy for the Future arrangeras av Sveriges landsråd för alkohol och narkotikafrågor, SLAN, i samarbete med Riksförbundet Narkotikafritt Sverige, RNS, Narkotikapolitiskt center, NPC, (Där IOGT-NTO är medlem), och World Forum Against Drugs. Konferensen hålls på hotell Hilton vid Slussen i Stockholm. Stiftelsen Ansvar för framtiden och studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV är huvudsponsorer. Konferensen beskyddas av HKH drottning Silvia.

Övriga samarbetspartners är Svenska Carnegieinstitutet, Nordan, Blå bandet, Studenthemmet Tempus, Junis, LP-stiftelsen och Kamratföreningen LP-vännerna.

Mer från Accent