Narkotika

Färre dog av överdos 2021

Ny statistik från Rättsmedicinalverket visar att förgiftningsfallen minskade under 2021.

Under 2021 minskade antalet dödsfall orsakade av förgiftningar (eller överdoser) till 723, från 781 året före. Färre dör av heroin, men dödsfallen orsakade av oxikodon och buprenorfin ligger fortsatt på en hög nivå. Det visar färsk statistik från Rättsmedicinalverket, RMV.

Statistiken utgår från obduktionsresultat där drogen påvisats i blodet hos den som avlidit. De fall som redovisas är de där drogen ensamt, eller i kombination med andra substanser, bedömts ha bidragit till att personen dött.

”Gruppen opioder är som helhet fortsatt mycket vanliga i förgiftningsdödsfall.”

Carl Söderberg, rättsläkare

Det smärtstillande preparatet oxikodon och buprenorfin, som används för läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende, är de preparat som flest dör av. 

– Även om antalet heroinförgiftningar minskar, är gruppen opioder som helhet fortsatt mycket vanliga i förgiftningsdödsfall. Den höga förekomsten av opioder i dödliga förgiftningar ses även hos våra nordiska grannar såväl som i resten av Europa, säger Carl Söderberg, rättsläkare och klinisk farmakolog vid Rättsmedicinalverket.

Mer från Accent