Alkoholförebyggande

Svensk alkoholpolitik på export

Ett svensk - indiskt samarbete ska motverka alkoholskador i Indien. En kartläggning av de indiska regler som finns kring alkohol presenterades i veckan. Samtidigt visades hur alkoholindustrin satsar på att få indierna att börja dricka. Nu ska experter från båda länderna hitta lösningar på problemen.

Marknaden för spritdrycker i Indien är en av världens mest snabbväxande marknader. Berusningsdrickandet dominerar. Den globala alkoholindustrin ser marknaden i västvärlden som mättad, medan länder som Indien, med stor befolkning där normen är att inte dricka alls, ses som en stor potentiell inkomstkälla.

Industrin arbetar hårt med att utveckla marknadsföringsstrategier för att få fler att börja dricka. Endast en tredjedel av männen och ett par procent av kvinnorna dricker alkohol.

Nästa vecka samlas experter från Indien och Sverige för att diskutera hur den negativa alkoholkonsumtionstrenden i Indien kan motverkas. SIDA har finansierat samarbetet mellan Statens folkhälsoinstitut och den indiska folkhälsoorganisationen Public Health Foundation of India (PHFI) som går ut på att förebygga alkoholskador i Indien.

Sven-Olov Carlsson, president i IOGT international är med i samarbetets referensgrupp.

– Det svensk-indiska samarbetet att förebygga alkoholskador är mycket angeläget. Som ett av världens största länder är Indien av utomordentligt strategisk betydelse för utvecklingen av alkoholskadorna både nationellt och internationellt. Alkoholfrågan är i allra högsta grad gränsöverskridande och det som händer på världsnivå skulle inte hända om inte ett antal länder var drivande, säger han.

På workshopen i Delhi 2 december kommer Systembolaget, IQ, IOGT-NTO och Statens folkhälsoinstitut att visa hur delstater i Indien, även de som har detaljhandelsmonopol för alkohol, kan arbeta mer utifrån samhällsintresset.

– Vi kontaktas emellanåt av låg- och medelinkomstländer som ser Sveriges folkhälsobaserade alkoholpolitik som en förebild, säger Pi Högberg, enhetschef på Statens folkhälsoinstitut. Samarbetet med Indien har varit särskilt lyckosamt.

Den indiska organisationen, PHFI, bedriver också ett intensivt arbete gentemot nyckelpersoner och beslutsfattare. De förses med oberoende och forskningsbaserad kunskap om den negativa alkoholutvecklingen i Indien tillsammans med förslag på bevisat effektiva åtgärder.

– I vårt projekt strävar vi efter att öka medvetenheten i Indien om vilka vinster som är förknippade med en minskad alkoholkonsumtion och få berörda ministerier som hälso-, skatte- och justitieministerierna att enas om en allomfattande alkoholpolicy, säger Sven Andréasson, projektledare. De flesta metoder och strategier som är bevisat effektiva här hemma är det även i länder som Indien, det handlar om långtgående marknadsföringsrestriktioner samt priser och monopol som har till uppgift att begränsa tillgängligheten, men även tillsynen måste fungera.

Folkhälsominister Maria Larsson och hennes indiska motsvarighet undertecknade ett samförståndsavtal kring folkhälsa 2009. Alkohol identifierades i avtalet som ett prioriterat område.

Mer från Accent