Medberoende

Nytt studiematerial ska göra det lättare att prata om medberoende

Nu lanserar NBV, i samarbete med Junis, ett nytt studiematerial om barn till missbrukare. Studiematerialet bygger på den omtalade TV-serien ”Djävulsdansen”.

Hösten 2014 såg runt en miljon svenskar tv-programmet Djävulsdansen – Sanna Lundells och Ann Söderlunds SVT-serie i om att växa upp i missbruksmiljö.

Mona Örjes, förbundsordförande på Junis, tänkte redan då att det måste finnas många inom nykterhetsrörelsen som skulle vilja prata mer om anhörigproblematik och medberoende.

Just då blev det inget av idén om ett studiematerial. Men nu är det dags. NBV och Junis har tagit fram ett diskussionsunderlag som komplement till TV-serien – som man har köpt loss rättigheterna till.

– Materialet vänder sig till vuxna som på olika sätt behöver hjälp att komma vidare. Vem kan man vända sig till? Finns det stödgrupper? Man träffas fyra gånger och vid tre av tillfällena ser man seriens avsnitt tillsammans. Efter att man har sett den finns det möjlighet till diskussioner och funderingar, exempelvis kring hur man kan få hjälp och stöd för att komma vidare, säger Mona Örjes.

Tanken är att bland andra Junisledare och kamratstödet kan ha nytta av diskussionsmaterialet i sin verksamhet.

– Eller alla som möter människor. Vart femte barn är ju drabbat, så det innebär att var femte vuxen berörs av de här frågorna eller har egna erfarenheter.

Studiematerialet finns att hämta på NBV:s hemsida. Det presenterades i förra veckan på en presskonferens arrangerad av Junis. På plats fanns bland andra Ann Söderlund och Junis ordförande Mona Örjes.

Mer från Accent