Alkoholinförsel

Nu gryr hoppet om minskade införselkvoter

Det rör sig i EU. Även om hoppet inte är stort att EU ska lösa problemet med alkoholinförsel från lågskatte- till högskatteländer så finns det tecken som tyder på att en ändring kan vara på väg.

Tusen liter sprit. Så mycket för Erik Ekstrand, programledare och ena halvan av duon Erik och Mackan, in i Sverige utan protester från Tullen. Det kan man se i ett YouTube-klipp som Kalle Dramstad, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO, visade under ett seminarium anordnat av Alkoholpolitiskt forum förra veckan. Kan man nöjaktigt förklara vad man ska ha alkoholen till så är det fritt fram. Erik Ekstrand hävdade att det var hans livstidskonsumtion han hade inhandlat.

Något större intresse för att ändra på reglerna har EU hittills inte visat, men nu har ett litet hopp ändå tänts. Det berättar Kalle Dramstad.

– Det är flera sammanfallande saker som gör att det finns ett visst hopp, säger han.

Han nämner att EU numera har ett ansvar att prioritera hälsa i allt de gör.

– Tidigare var deras uppgift endast att främja handel. Kunskapen har också ökat om alkoholens och tobakens skadeverkningar och om skatternas effekt på alkoholkonsumtionen, säger Kalle Dramstad.

Dessutom har köpkrafts- och prisskillnaderna mellan EU:s medlemsstater ökat.

– Ju större prisskillnad desto större rörelser, säger Kalle Dramsstad och pekar på en karta där han visar att rörelser finns vid alla gränsövergångar där det finns en prisskillnad.

– Idag skulle den här lagen aldrig gått igenom. När EU grundades var det här inget problem. Ursprungsländerna hade ungefär samma prisnivåer, säger han.

En prisharmonisering skulle göra det ointressant att frakta alkohol över gränsen, men det är knappast aktuellt, enligt Kalle Dramstad.

– Det skulle innebära att svensk alkohol måste subventioneras och att lettisk alkohol skulle öka i pris så att ingen hade råd att köpa den, säger han.

Och nu ser EU faktiskt över direktiv 2008/118EC om punktskatter för bland annat alkohol och tobak som förs från ett EU-land till ett annat.

Ett led i översynen var en medborgarenkät som genomfördes i somras.

– Enkäten fick stort gensvar, särskilt från Sverige. Där framkom att många svenska medborgare anser att det är ett problem med införseln och att den bilden delas av landets myndigheter. Tidigare var det många som förnekade att de kände till några problem med införsel. Det kan de inte göra längre, säger Kalle Dramstad.

I Sverige, med hög skatt på alkohol, förs det in relativt stora mängder alkohol, både lagligt och olagligt, från närliggande länder som Danmark och Tyskland.

Efter en kraftig uppgång direkt efter EU-inträdet har dock resandeinförseln till Sverige minskat. De senaste tio åren har den sjunkit från 20 till 14 procent av den totala konsumtionen, trots en liten uppgång under förra året. Det motsvarar 1,22 liter ren alkohol per person över 15 år.

Den smugglade alkoholen minskade däremot med sju procent under förra året. Totalt ligger den oregistrerade konsumtionen 30 procent lägre än 2008.

Mer från Accent