Alkoholpolicy

Nolltolerans mot alkohol gäller för de som jobbar i Stockholms stad

Mer än varannan arbetstagare känner att de förväntas dricka alkohol i jobbsammanhang. En arbetsgivare som tar problemen på allvar är Stockholms stad.

Drygt hälften, 55 procent, av alla arbetstagare uppger att det finns en förväntan bland deras arbetskamrater att dricka alkohol vid till exempel konferenser eller personalfester och sju av tio uppger att de varit på jobbrelaterade tillställningar där det druckits för mycket alkohol. Det visar en undersökning som IQ låtit Sifo göra och som Accent skrivit om tidigare.

Arbetsgivare har stora möjligheter att göra något åt alkoholkulturen. I höstas beslutade Stockholms stad att nolltolerans vid internrepresentation skulle gälla. Det berättade staden personaldirektör, Anita Lidberg, vid ett seminarium anordnat av IQ. Helt lätt är det dock inte att få en ny policy att nå ut hela vägen i organisationen.

– Jag skulle önska att jag kunde säga att alla alltid följde policyn, men vi jobbar på med frågan och tar några steg i taget, säger hon till Accent.

I den nya policyn står att ingen alkohol ska komma ifråga i något jobbrelaterat sammanhang.

– Från kommundirektören har det var tydligt hela tiden att det inte bara handlar om att skattebetalarnas pengar inte ska gå till alkohol. Ingen ska heller köpa alkohol på egen bekostnad och dricka när vi är på konferenser eller andra tillställningar med jobbet, säger hon.

Ett antal incidenter har bidragit till att Stockholms politiker numera har en hög medvetenhet om riskerna med alkohol.

– Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård har varit väldigt tydlig och drivit frågan, men vi har en kultur som är svår att rå på. Det är som att vända en atlantångare, men jag brukar tänka att när vi väl har vänt så är det lika svårt att vända tillbaka, säger Anita Lidberg.

Hon tycker att det är problematiskt med after work-kulturen.

– Det är problematiskt när arbetstid och fritid går ihop. Det blir svårt att veta när arbetsdagen är slut och det blir en press att delta. Det måste vara tillåtet att tacka nej, säger hon.

Men helt alkoholfri är inte heller stadens representation.

– Det finns vissa undantag vid utländsk representation till exempel, men det berör så väldigt få, oftast politiker, och även då är det måttfullhet som gäller och ingen starksprit, säger Anita Lidberg.

En annans stor arbetsgivare som deltog i seminariet var Skanska. Även de har en ny alkoholpolicy, dock inte lika långtgående som Stockholms stad.

– Vi har 10 000 anställda, övervägande män. Det har varit en tradition med öl och korv varje fredag och taklagsfester med alkohol, men medvetenheten har ökat. Det är en olycksdrabbad bransch och vi har jobbat mycket med att minska olyckorna. Vi har pratat mycket om alkohol och inte minst bakrus, som många är omedvetna om, säger Susan Westberg, HR-direktör Skanska Sverige.

Den nya policyn säger att företaget kan bjuda på två glas öl eller vin vid julfester och andra sammankomster.

– Men absolut ingen starksprit, säger hon.

Ulric Hermansson, som är socionom och specialiserad på alkohol i arbetslivet, tycker inte att det är dåligt med en policy som inte är helt alkoholfri.

– Det finns studier som visar att mest effektiv är en policy om man får med sig alla. Det måste handla om 70–80 procent av de anställda, om den ska få genomslag, säger han.

Han betonar också vikten av att ha med sig centrala personer.

– Om ledningen inte går före och signalerar är det nästan omöjligt att få policyn att slå igenom, säger han.

Mer från Accent