Island

Mindre alkohol och tobak under finanskraschen

Islänningar både drack och rökte mindre under finanskraschen. Enligt en studie är det snarare högre priser än lägre inkomster som är orsaken.

Finanskraschen har ökat arbetslösheten och minskat människors inkomster. Þórhildur Ólafsdóttir, doktorand i ekonomi på Island universitet, ville se hur det påverkat alkohol- och tobakskonsumtionen.

Uppgifterna fick hon från en stor folkhälsoenkät som genomförts 2007, före den ekonomiska krisen, och 2009.

− Det förefaller som om den fysiska hälsan påverkas positivt på flera sätt under ekonomiskt dåliga tider. Lägre konsumtion av alkohol och tobak bidrar troligen till det. Lägre inkomst och färre arbetade timmar kan bara delvis förklara minskningen, säger Þórhildur Ólafsdóttir.

Enligt Þórhildur Ólafsdóttir är kvinnor känsligare än män för förändringar på inkomst och sysselsättning.

−Att rökningen minskat verkar inte bero på ökad arbetslöshet, utan snarare på höjda priser efter kronans fall i efterdyningarna av finanskraschen, säger hon.

Hon anser att studien bidrar till bättre förståelse för vilka faktorer som har störst inverkan på människors alkohol- och tobaksvanor.

Mer från Accent