Cannabislegalisering

Läkare vågar inte fråga om cannabis

Allt fler äldre amerikaner använder cannabis, vilket ökar risken för negativa hälsoeffekter.

Undersökningar visar att allt fler äldre amerikaner använder cannabis för att dämpa smärta och ångest, depression och sömnproblem. Problemet har ökat sedan 38 stater legaliserat drogen. Dock tvekar många läkare inför att ställa frågor, informera och ge råd till sina patienter om hur cannabis kan påverka hälsan negativt rapporterar nättidningen Medscape.

Bland annat när cannabis används i kombination med andra mediciner (exempelvis blodförtunnande medicin), och om att olika människor är olika känsliga för droger. Såväl aptit, smärta, humör och minne kan också påverkas. Experter efterlyser därför mer och bättre utbildning om cannabis effekter.

Mer från Accent