USA

Fler äldre på akuten på grund av cannabis

Störst är ökningen i USA:s svarta befolkning enligt studie.

Allt fler äldre amerikanare använder cannabis. En del har tagit med sina ungdomsvanor upp i åren, men fler har också börjat att använda drogen senare i livet, delvis av medicinska skäl.

Det har lett till att allt fler pensionärer hamnar på akuten på grund av cannabisrelaterade problem. En forskningsstudie från Kalifornien visar att akutbesöken ökat kraftigt i delstaten, från 20,7 per 100 000 akutbesök år 2005, till 395 år 2019. Särskilt stor är ökningen bland svarta, män, människor som saknar sjukförsäkring, samt i gruppen äldre med flera sjukdomar.

Forskarna utgick från delstatens hälsodata, analyserade besöken på alla akutsjukhus, och upptäckte en succesiv ökning av cannabisrelaterade diagnoskoder i alla åldersgrupper, men alltså främst bland 65-plussarna.

I studien påpekas att det är mycket oroande eftersom äldre löper högre risk för negativa effekter av cannabis på grund av just åldrande, medicinering, och andra sjukdomar. De bör därför vid sjukhusbesök tillfrågas om de använder cannabis.

Mer från Accent