Miljonlotteriet

KO överklagar inte dom mot Miljonlotteriet

Konsumentombudsmannen, KO, har valt att inte överklaga domen mot Miljonlotteriet i Patent- och marknadsdomstolen, som därmed fastställs.

Det utdömda beloppet på en halv miljon kronor i marknadsstörningsavgift är betydligt lägre än de tio miljoner kronor som KO ursprungligen yrkade på när de stämde Miljonlotteriet. När Accent intervjuade processrådet Pär Magnusson på Konsumentverket precis efter utslaget var har osäker på om KO skulle överklaga eller inte. Den 3 juni var den sista dagen att överklaga, vilket ingen av parterna gjort.

–  Vi kom till slut fram till att vi inte trodde att vi skulle nå någon större framgång om vi hade försökt höja marknadsstörningsavgiften; vi tyckte att domen var ganska övertygande. Sen finns ju förbuden på plats nu och de är rätt heltäckande. Och det verkar ju också som att Miljonlotteriet har bättrat sig, säger Pär Magnusson.

Miljonlotteriet måste följa sju särskilda förbud för att inte drabbas av ytterligare straffavgifter.

IOGT-NTO har inte heller överklagat.

– Domen är välskriven och välmotiverad och när det kommer till marknadsstörningsavgiften så tar vi till oss av det domstolen säger och tar vårt ansvar, säger Linda Fröström, förbundsjurist.

Detta har hänt

Miljonlotteriet stämdes av konsumentombudsmannen, KO, i december 2017 efter flera klagomål gällande lotteriets telefonförsäljning. Klagomålen inkom under våren och sommaren 2017 och handlade om fall där försäljaren varit otydlig med vad man kan vinna genom Miljonlotteriet, och antytt att kunden varit speciellt utvald och mer eller mindre var garanterad vinst. Flera klagomål handlade också om att personer fått hem lotter utan att de gått med på att teckna en prenumeration.

Miljonlotteriet gjorde under hösten 2017 ändringar i sina rutiner kring telefonförsäljningen och avslutade samarbetet med ett av de telemarketingföretag som tidigare anlitats. Det gjorde dock inte att KO drog tillbaka stämningen.

I januari 2018 tog Patent- och marknadsdomstolen ett interimistiskt beslut som innebar att Miljonlotteriet skulle få dryga böter om de i sin marknadsföring bröt mot ett antal bestämmelser. Beslutet har nu permanentats. Miljonlotteriet menar att man följer branschpraxis i sin telefonförsäljning.

Miljonlotteriets ekonomi har länge varit beroende av de kunder som köper lotter via prenumeration och nya prenumeranter har under de senaste åren värvats via telefonförsäljning.

Under 2018 sjönk även Miljonlotteriets omsättning med 23,7 procent till 225 miljoner kronor. Avkastningen blev därför mindre och IOGT-NTO har därför fått skära kraftigt i budgeten för 2019. Nedgången i försäljningen kan delvis ha att göra med att Miljonlotteriet fick mycket dålig publicitet i anslutning till stämningen. Men lotteriets ledning menar också att det generellt blivit svårare att sälja lotter via telefon. I en intervju med Accent hösten 2018 sade Miljonlotteriets vd Jonatan Hjort att telefonförsäljningen kanske inte är hållbar på sikt.

Den 13 maj 2019 kom Patent- och marknadsdostolens utslag i målet: Miljonlotteriet ska betala en halv miljon kronor i så kallad marknadsstörningsavgift, samt betala Konsumentombudsmannens rättegångskostnader.

Ett vite på tre miljoner kronor kan också bli aktuellt om Miljonlotteriet skulle göra sig skyldiga till något av följande:

1. Om betalning krävs för lotter som konsumenten inte beställt.

2. Om telefonförsäljaren ger sken av att konsumenten har, eller kommer att vinna något, när det inte finns en garanterad vinst, eller om möjligheten att vinna kräver ett abonnemang.

3. Om telefonförsäljaren ger sken av att kunden är särskilt utvald eller bor i ett område med extra stor vinstchans.

4. Om telefonförsäljaren inte tydliggör att det rör sig om ett säljsamtal.

5. Om konsumenten inte i början av samtalet informeras att syftet med samtalet är att sälja lotter.

6. Om konsumenten inte tydligt informeras om att erbjudandet enbart kan fås genom en prenumeration.

7. Om konsumenten inte tydligt informeras om vilka vinster som betalas ut som varor och vilka som betalas ut som kontanter.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer