UNF

Över hälften underkänns i UNF:s granskning

Över hälften av Sveriges kommuner underkänns i UNF:s årliga kommunranking. Bäst ungdomskommun är Ludvika, tätt följd av Umeå, Örebro och Landskrona.

Bäst på frågor om ungas inflytande, nyktra mötesplatser, samarbete med föreningsliv och förebyggande arbete vid högtider är Ludvika med 4,7 poäng på en fem-gradig skala. Nästan lika bra, med 4,6 poäng, är Umeå. Örebro och Landskrona delar tredje platsen med 4,4 poäng. Tätt efter dem kommer Västerås och Borås som båda kammade hem 4,3 poäng.

– Det positiva är att fler kommuner fått godkänt i år jämfört med förra året, men att andelen som fått väl godkänt minskar är mindre bra. Det tyder på att kvalitén sjunker, säger Max Johansson, vice ordförande för UNF.

Sämst av de 254 kommuner som besvarat enkäten är Ragunda som bara lyckades skrapa ihop 0,9 poäng. Inte mycket bättre var Torsås (1,1), Aneby (1,2), Smedjebacken (1,3) samt Lessebo och Munkfors (1,3).

Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, har gjort en undersökning bland landets kommuner där de fått svara på en enkät med frågor om vad de gör för att öka ungas möjlighet till inflytande, om de ger stöd till drogfria aktiviteter, om de fokuserar på tillsyn av att åldersgränser följs, om de anordnar nyktra evenemang kring högtider, om tillgången på nyktra gratisaktiviteter, hur de marknadsför nyktra mötesplatser, om de kräver att föreningar som får bidrag ska ha en alkohol- eller drogpolicy, om de samarbetar med föreningar kring drogfrihet och mycket annat.

Resultatet visar att nästan alla kommuner (96 procent) erbjuder kostnadsfria, nyktra mötesplatser som fritidsgårdar, ungdomshus och liknande. Däremot är bara hälften av dem öppna på helgkvällar.

Kommunerna satsar på evenemang vid högtider men inte så mycket för att unga ska få ta del av ett föreningsliv fritt från droger. Trots en förbättring i kommuners arbete med ungas inflytande, jämfört med året före, är det fortfarande det område som kommunerna brister mest i. År 2014 hade 57 procent av kommunerna strategier och handlingsplaner för att öka ungas inflytande. Förra året var det endast 44 procent, men 2016 har det ökat till 52 procent.

– Det är dåliga förutsättningar för att bedriva ett drogfritt föreningsliv. Ungas inflytande borde öka. Unga är mindre benägna att dricka alkohol. Skulle man ge unga ökat inflytande skulle mycket bli bättre. Kommunerna borde inte göra verksamhet för unga utan ge unga förutsättningar för att göra egen verksamhet, säger han.

UNF:s rekommendationer till kommunerna för att ge unga en bättre fritid:

  • Se till att det finns fritidsgårdar öppna sent på kvällar och under helger.
  • Ge unga reellt inflytande över sin egen fritid.
  • Satsa på extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta helger för att begränsa minderårigas möjlighet att få tag i alkohol.
  • Gör en rejäl översyn av ungas uteliv och lova unga en lägstanivå i alla kommuner.

Mer från Accent