#nykterfrizon

Killmiddag för en jämställd folkrörelse

I efterdyningarna av #nykterfrizon skapades även en facebookgrupp för män som vill diskutera sexism inom IOGT-NTO-rörelsen. Nu börjar #inteiminfolkrörelse med sina första fysiska träffar.

Konceptet Killmiddag innebär att män samlas för att samtala om frågor som rör jämställdhet och hur man bemöter andra. I nuläget har en handfull killmiddagar planerats runt om i landet genom facebookgruppen #inteiminfolkrörelse.

Marcus Sandin är administratör för gruppen och en av arrangörerna för killmiddagen i Göteborg.
– Det finns ett diskussionsunderlag som man utgår ifrån. Man träffas ett gäng, kompisar, kollegor eller liknande, säger Marcus Sandin.

Han hoppas att det är ett koncept som kan utvecklas och bli lärorikt. Risken finns dock att det i ett första skede främst kommer vara män som redan är intresserade av frågan som dyker upp.

– Jag tror också att det måste börja med att några ser vad som går att göra bättre. En viktig fråga är ju hur vi agerar när vi upplever att andra gör fel. Så hur ska vi gemensamt kunna sätta gränser för vad som gäller? På sikt tror jag att fler och fler kommer lära sig vad som är ok och inte. Och där tror jag att killmiddagarna kan spela en viktig roll.

Sedan några veckor tillbaka lägger administratörerna ut en diskussionsfråga i gruppen varje vecka. Det handlar om en vidd av olika frågor från vad mansplaining innebär till hur man hälsar på eller rör vid andra människor.

Att gruppen #inteiminfolkrörelse bara är öppen för män och ickebinära är också något som diskuterats.

– Tanken var att män skulle kunna prata om sina upplevelser i ämnet. Det är ett svårt ämne med många fallgropar. Skulle man ha en grupp öppen för alla så är risken att det bara är de som redan är pålästa som diskuterar, säger Marcus Sandin.

Att män får diskutera sinsemellan tror han gör det lättare att få igång ett samtal. Risken att göra bort sig blir mindre.

– Vi män är generellt sett dåliga på att prata om de här sakerna och att kritisera varandra. Det blir hellre att man skrattar med.

Efter diskussioner mellan administratörerna för #nykterfrizon och #inteiminfolkrörelse lanserades i går en diskussionsgrupp på facebook öppen för alla som vill diskutera sexism i rörelsen och hur den ska motarbetas.

Den första killmiddagen äger rum den 30e januari i Örebro. Du kan höra mer om #nykterfrizon i avsnitt 19 av Accentpodden.

Dåligt bemötande ställs på sin spets

7 mars 2019
Nära var femte medlem som är ”mycket aktiv” har det senaste året känt sig otrevligt eller illa bemött i IOGT-NTO. För Lina Bobergs del innebär det att hon överväger att lämna sitt uppdrag i förbundsstyrelsen.

Kommentar: Synliggör konflikten

13 november 2018
Ett år efter att Accent publicerade uppropet #nykterfrizon publicerar vi nu en uppföljning där vi försöker få ett grepp om vart …

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer