Drogernas Göteborg

Göteborg: amfetaminet minskar – cannabis ökar

Amfetaminetanvändandet och injektionsmissbruket minskar i de tyngsta kategorierna av Göteborgs missbrukare. Istället ökar nu cannabis.

Karin Patriksson, utvecklingsledare inom alkohol och narkotikafrågor, sitter på tredje våningen av Göteborgs stads lokaler i Gårda. Utanför piskar ett karikatyrartat gbg-regn mot fönsterrutorna.

– Vilket väder va? säger hon medan projektorn som visar presentationen värmer upp.

Hon har sammanställt en rapport om tungt narkotikamissbruk i Göteborg. Det handlar om personer som brukar olagliga droger i stort sett dagligen eller som injicerat narkotika under det senaste året.

– Det här är ett underlag för beslutsfattare i deras planeringsarbete på missbruksområdet, säger hon.

Som referens har Karin Patriksson utgått från en liknande undersökning som gjordes 2011. Sammanfattat verkar det som att amfetamin minskar som primär drog medan heroin och andra opioider, narkotikaklassade läkemedel samt cannabis ökar i just dessa led. Cannabis ökar i samtliga åldersgrupper men det är fortfarande 31,6 procent som har amfetamin som primär drog.

– Göteborg är ju en gammal amfetaminstad, men det har sjunkit rätt så ordentligt bara de sista sex åren, säger Karin Patriksson.

Att injiceringsmissbruket minskar ser hon som särskilt positivt. 26,1 procent uppger injicering som primärt intagningssätt av sin primära drog i denna undersökning jämfört med 37,2 procent 2011.

– Det är väldigt positivt ur smittspridningssynpunkt. Och tittar vi på om man injicerat under det senaste året så har även det minskat.

Det är framförallt de yngre personerna i kartläggningen som drar sig för att injicera droger.

Karin Patriksson. Foto: Pressbild

– Ungdomarna har cannabis som primär drog, ända upp till när man är 30 år. Vi tycker oss se att i de äldre åldersgrupperna går missbruket över till amfetamin, så att cannabis skulle öka i andel över tid är något vi förväntat oss.

Andra positiva resultat i kartläggningen är att heroin verkar minska bland unga under 30 samt att fler har ett boende och en pågående behandling.

– Det finns mycket att arbeta med. De här människorna lever ett utsatt liv. Färre har lönebaserad inkomst och nästan varannan saknar fortfarande en pågående behandling.

Regnet fortsätter slå över Gårda. Det är en rivningshotad del av det gamla Göteborg, arbetarstaden som länge dragits med amfetaminmissbruk. Bara ett stenkast bort sprider eventområdet ut sig, från Ullevi-arenorna, längs Skånegatan, via Scandinavium och Gothia towers bort till Liseberg. Göteborgs nya ansikte är en kulturell eventstad och det reflekteras även i att drogerna fått mer av en festkaraktär.

Vi tror på att visa glädjen i det drogfria alternativet

I en enkät genomförd av Tillståndsmyndigheten bland kroganställda i Göteborg uppger i stort sett alla svarande som jobbat mer än fem år på krogen att de ser mer narkotika idag. 32 procent svarar att de ser narkotikapåverkade personer varje vecka.

Tillståndsenheten har nu startat kampanjen Dansa utan droger tillsammans med Göteborgs krogar. Tanken är att uppmuntra folk att sprider filmer där de dansar nyktra på sociala medier.

– Vi tror på att visa glädjen i det drogfria alternativet. Att dansa utan droger är coolt. Du står för din personlighet och ditt uttryck, säger Jenny Havner på Tillståndsenheten i ett pressmeddelande.

Även om festdrogerna inte associeras med samma typ av tunga droganvändning som kartläggs i Karin Patrikssons rapport så ska stadens drogproblem inte underskattas.

Göteborg har fler än tre gånger så många intagningar på LVM-hem än Stockholm, sett i proportion till befolkningsmängd, och nästan dubbelt så många som Malmö. Antalet anmälda narkotikabrott i Göteborg har under de senaste tio åren ökat från 78 000 till 100 000 årligen.

Sedan kommunernas vetorätt togs bort i frågan om sprutbyten har Västra Götaland beslutat att starta upp flera mottagningar. I slutet av oktober öppnade en mottagning i Trollhättan och ett sprutbyte på Östra sjukhuset i Göteborg samt en mottagning i Skövde planeras öppna innan årets slut. Även Borås kommer att få en sputbytesmottagning hösten 2019.

Västra Götalandsregionen ser nu även över möjligheten att starta ett Naloxonprogram.

Naloxon kan användas för att häva opioidöverdoser med hjälp av en nässpray. Men för det ska kunna bli något Naloxonprogram krävs hjälp med finansieringen och för det krävs ett politiskt beslut.

– I början av nästa år bör det kunna vara klart, säger Lise-Lotte Risö Bergerling medicinsk rådgivare och enhetschef för Kunskapsstöd för psykiskt hälsa vid Västra Götalandsregionen till Göteborgsposten.

Hur många som injektionsmissbrukar i Göteborg är svårt att veta. Sahlgrenska sjukhuset räknar med att man har 900 personer i sitt upptagningsområde som injicerar droger och att den nya sprutbytesmottagningen kommer att få mellan 10 000 och 15 000 besök årligen. Socialstyrelsens senaste kartläggning gör gällande att det finns 1400 injektionsmissbrukare i hela regionen.

Men Karin Patriksson hyser inget stort hopp om att sprutbytesmottagningen på Östra sjukhuset ska kunna bli den kontaktyta mellan Göteborgs missbrukare och vården som får fler att söka behandling.

– Göteborgs stad har alltid varit motståndare till detta. Sen gick man med på att släppa vetot under villkoret att man måste i så fall samarbeta med Socialtjänsten och ha personal från båda.

Mer från Accent