Drogernas Göteborg

Trots polisens larm: Svårt att bevisa ökat kokainbruk

Polisen i Göteborg slår larm om att de påträffar allt fler skolungdomar i staden som är höga på kokain eller amfetamin. Men en nya rapport från Göteborgs stad visar inte på någon sådan ökning.

Gatulagningsgruppen i Göteborg har under det senaste året besökt stadens skolor där man påträffat ungdomar påverkade av narkotika under skoltid. Det rapporterar SVT. Chefen för gatulagningsgruppen, Robin Nilsson hävdar att narkotikaförsäljningen ökat kraftigt.
– Det finns individer på varje skola i centrum som är involverade i detta, säger han till SVT.

Men en rapport om ungas drogvanor, som offentliggjordes igår av Göteborgs stad, bekräftar inte gatulangningsgruppens bild.
– De möter ju riskgrupperna och har därför ett annat perspektiv. När vi tittar på alla ungdomar, så ser vi inte detta, säger Ulla Kungur, utvecklingsledare och författare till rapporten.

Kristoffer Lindgren, samordnare på Mini-maria ser dock mer kokain bland de unga som söker hjälp för sitt missbruk.
– Men vi har också fått salivtester nu som gör det lättare att upptäcka kokain, säger han.

Undersökningen, som gjordes i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, i våras riktade sig till skolelever i årskurs 9 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet. Undersökningen har genomförts med tre års mellanrum sedan 2004 och visar på en svag ökning av narkotikabruket bland stadens ungdomar. Totalt så har ungefär sju procent att grundskoleeleverna och 21 procent av gymnasieeleverna i undersökningen använt narkotika vid något tillfälle, vilket inte skiljer sig särskilt mycket från tidigare år.

Ulla Kungur. Foto: Peter Svenson.

Som i landet i övrigt har dock inställningen till cannabis förändrats under de senaste åren. Mer än hälften av gymnasieeleverna ser ingen större risk med att röka cannabis vid några tillfällen. 20 procent av gymnasieeleverna uppger också att de inte tror att det är särskilt farligt att röka cannabis varje helg.
– I gruppen med liberal attityd är det många som använt cannabis själva, säger Ulla Kungur.

Cannabis är fortfarande den överlägset vanligaste drogen bland skolungdomar i Göteborg. Men en annan trend som oroar är förekomsten av det smärtstillande läkemedlet tramadol. Under våren gick tramadolbruket tillbaka en aning efter att polisen gjort stora tillslag och att priset på drogen därmed gick upp.

Kristoffer Lindgren. Foto: Jens Wingren.

– Men det återgick ganska snart till det vanliga, det kommer ju bara in nya tabletter, säger Kristoffer Lindgren på Mini-maria.

Rapporten visar också att ungdomarnas alkoholbruk har minskat drastiskt sedan 2004, både sett till total volym och hur många som berusningsdricker. Nivåerna är nu rekordlåga. Vid första mätningen 2004 hade 70 procent av högstadieeleverna och 88 procent av gymnasieeleverna druckit alkohol någon gång. Idag är samma siffror 36 respektive 64 procent.
– Vi tror att det finns många olika faktorer bakom det här, till exempel tror vi att föräldrar fått en mer restriktiv attityd till alkohol tack vare vårt ANDT-arbete, säger Ulla Kungur.

Mer från Accent