Foto: Jens Wingren.

Stigbergskliniken kör in i det sista

Efter 40 år går Stadsmissionens klinik vid Stigberget i Göteborg i graven. ”Vi kan ta emot patienter in i det sista”, säger områdeschef Johan Skaghammar.

Under slutet av 2021 blev det uppenbart att Göteborgs missbruksvård vacklar på flera punkter. Det råder intagningsstopp på Laro-mottagningen, och kvinnoteamet i Olskroken och dagvårdsavdelningen i Högsbo kommer att läggas ner.

Göteborgs Stadsmissions beroendemottagning på Stigberget har funnits i 40 år, men i vår löper kontraktet med Västra götalandsregionen ut. Mottagningen har finansierats med pengar från regionen och tar emot cirka 300 besökare med alkohol och/eller narkotikaberoende i månaden.

Foto: Jens Wingren.

– Vi avgiftar alkohol och de flesta droger utom opiater, som heroin. Efter avgiftning erbjuder vi även uppföljande vård, säger Jonny Vilhelmsson, tillförordnad enhetschef.

– Det kan också handla om att en patient kommer in för ett öppenbesök och att det leder till att man kommer överens om att de skulle må bra av inläggning, säger Johan Skaghammar, områdeschef för boende och behandling på Stadsmissionen.

”Man kan bokstavligen få någon som tar en i handen och ser till att man inte försvinner ut på stan igen.”

Johan Skaghammar

Den finns 18 platser för inläggning på avdelningen.

– Kliniken är ju väldigt väl etablerad efter 40 år. Sedan finns Stadsmissionens övriga verksamhet lätt till hands, och Johanneskyrkan ligger precis bredvid, med den gemenskap och de självhjälpsgrupper som finns där. Man kan bokstavligen få någon som tar en i handen och ser till att man inte försvinner ut på stan igen, säger Johan Skaghammar.

Johan Skaghammar. Foto: Jens Wingren.

Tre miljoner kronor skiljde i ”takbelopp” mellan vad Stadsmissionen begärde för att kunna fortsätta driva mottagningen och vad regionen var villig att ge. Stadsmissionen ansåg sig behöva 24,5 miljoner kronor, regionen ville bara betala 21,5. Dessutom ville Stadsmissionen höja ersättningen per vårddygn kraftigt för att verksamheten skulle gå runt.

– Vi har inte gått runt på den här verksamheten tidigare. Den här typen av avtal betyder att vi som ”leverantör” står med hela den ekonomiska risken och måste se till att ständigt ha hög beläggning på avdelningen till vi slår i maxtaket, säger Johan Skaghammar.

”Vi försöker ha en dialog för att hitta den bästa lösningen för patienterna.”

Johan Skaghammar

Nu kommer istället Sahlgrenska sjukhuset att ta över mottagningen. I nuläget är slutdatumet den sista april. Det har inte varit helt lätt att lägga upp arbetet under vintern utan att veta hur lång tid man har kvar.

– Samma sak gäller ju för regionen som ska ta över vården här. Så vi försöker ha en dialog för att hitta den bästa lösningen för patienterna, säger Johan Skaghammar.

Jonny Villhelmsson. Foto: Jens Wingren.

– Det är ju patienterna som drabbas mest, säger Jonny Vilhelmsson.

Men när Accent är på besök i december är inga flyttkartonger packade. Verksamheten får fortsätta hela vägen in i kaklet.

– Absolut. Vi har ganska korta behandlingstider, så vi kan ta emot patienter in i det sista.

”Vi har delvis en annan patientgrupp med personer som inte vill söka sig till den offentliga vården av flera anledningar.”

Johan Skaghammar

Johan Skaghammar tror att det Stadsmissionen erbjudit på Stigbergskliniken i vissa avseenden är unikt.

– Vi har delvis en annan patientgrupp med personer som inte vill söka sig till den offentliga vården av flera anledningar. Dels de som är tveksamma till allt som offentlighet heter för att de har tidigare erfarenheter som varit dåliga. Sedan har vi också regionens egna anställda, det finns såklart missbruk i den gruppen precis som i alla andra grupper.

– Det kan också bara kännas lite tryggare och familjärare hos oss, säger Jonny Vilhelmsson.

Akupunktur är en del av Stigbergsklinikens behandlingsutbud. Foto: Jens Wingren.

Stadsmissionen hoppas kunna fortsätta arbeta med beroendevård i Göteborg i någon form även i framtiden. Det finns många möjligheter att kombinera beroendevården med andra delar av Stadsmissionens verksamhet.

”Det kan också bara kännas lite tryggare och familjärare hos oss.”

Jonny Vilhelmsson

– Vi har även ett boende som kommer finnas kvar. Men där finns ju inga vårdmöjligheter. Vi har också tagit initiativ till ett ideellt partnerskap med regionen, Göteborgs stad och polisen, men från övriga parter verkar intresset vara svalt, säger Johan Skaghammar.

Mer från Accent