Alkohol

Global alkoholplan verklighet i vår

– Det här är det största som har hänt inom alkoholpolitiken globalt de senaste tio åren, säger Maik Dünnbier, Movendi.

Movendi International har jobbat i åratal för att få igenom en global plan för alkoholpolitik i WHO. Maik Dünnbier, ansvarig för strategi och påverkansarbete på Movendi International, menar att alkoholpolitik inte på allvar varit på Världshälsoorganisationens, WHO, agenda sedan den senaste antogs 2010.

– Därför har vi jobbat med att göra alkoholpolitik till den prioritet den bör vara, med tanke på bördan globalt, säger han.

Movendis mål är att få tillbaka alkoholpolitik på dagordningen på WHO-möten. 

– Detta lyckades vi med genom att arrangera ett stort event under generalförsamlingen i FN 2018 – kanske det största alkoholpolitiska event någonsin i FN i New York.

”Eventet visade hur viktig alkoholpolitiken är: många deltog, och många beslutsfattare ville diskutera frågan.”

Maik Dünnbier

– Eventet visade hur viktig alkoholpolitiken är: många deltagare kom, och många beslutsfattare ville ställa upp och diskutera frågan. Budskapet var att mer måste hända inom WHO.

Arbetet med eventet stärkte länderna som är ”alkoholpolitiska champions” menar Maik Dünnbier.

– Sedan 2018 har vi samlat ”alkoholpolitiska championländer” i Geneve till speciella briefings om alkoholpolitik inför WHO-möten. Genom det lyckades vi få till ett beslut om alkohol redan i 2019 på Världshälsoförsamlingen. 

Beslutet handlade då om att WHO:s sekretariatet skulle rapportera till medlemsländerna om hur det har gått med implementeringen av den globala alkoholstrategi som WHO antog 2010.

– För att göra rapporten konsulterade de med medlemsländerna under hösten 2019. Det gav oss ytterligare möjligheter att få alkoholpolitik på dagordning och driva fram vår analys om att det har gått väldigt dåligt med det alkoholpolitiska arbetet de senaste tio åren.

I februari 2020 presenterades rapporten för WHO:s styrelse.

– Det var tur att jag kunde vara på plats, för det blev stora diskussioner om vägen framåt. Och vårt påverkansarbete behövdes för att få förslagen åt ett mer substantiellt håll. Det blev långa och tuffa förhandlingar, säger Maik Dünnbier.

WHO:s styrelse beslutade att en teknisk rapport om gränsöverskridande alkoholmarknadsföring, samt att ett utkast för en ny global handlingsplan för alkoholpolitik ska tas fram.

”Vi stöttar länderna så att de ska vara förberedda för den alkoholpolitiska diskussionen. Vi vet att alkoholindustrin mobiliserar.”

Maik Dünnbier

Movendi arbetar nu med förberedelser inför WHO:s styrelsemöte i januari 2022.

– Vi stöttar länderna så att de ska vara förberedda för den alkoholpolitiska diskussionen. Vi vet från olika länder att alkoholindustrin mobiliserar. Och vi stöttar våra medlemmar i att bedriva påverkansarbete i sina respektive länder. Dessutom har vi också stöttat andra civilsamhällesorganisationer, så att ännu fler röster hörs och ännu mer expertis kommer med.

Som stöd har också plattformen Alcohol Policy Futures startats.

– Behovet är stort att förstå WHO bättre och att få hjälp att kunna vara delaktig i processerna. Den nya handlingsplanen är ju viktig för väldigt många organisationer runt om i världen, men de har själv inte resurserna att följa och bevaka WHO processer och att ta fram helt egna underlag.

Att bevaka och avslöja alkoholindustrin är också en viktig del av Movendis arbete. 

– De satsar nu på att underminera processen och urvattna handlingsplanen.

”Den här processen är det största som har hänt inom alkoholpolitik på global nivå de senaste tio åren.”

Maik Dünnbier

Vad är det då Movendi vill uppnå?

– En alkoholpolitisk handlingsplan som gör skillnad i världen. Global bindande avtal om alkohol, som för tobak eller narkotika. Att alkoholindustrins roll i alkoholpolitiken inom WHO förändras helt, och att WHO förbättrar hela sitt sätt att jobba med alkoholpolitik och språkbruket kring den.

– Den här processen är det största som har hänt inom alkoholpolitik på global nivå de senaste tio åren, säger Maik Dünnbier.

Mer från Accent