WHO

WHO ett steg närmare internationell alkoholstrategi

Under WHO:s senaste styrelsemöte diskuterades ett internationellt styrinstrument för alkohol – men förslaget ströks efter invändningar från bland andra USA.

För att minska alkoholskadorna i världen, har Världshälsoorganisationen, WHO, beslutat om en global handlingsplan för alkohol, som ska utvecklas 2022-2030.

Under mötet i början av februari då WHO:s exekutiva styrelse träffades, drev ett par länder, ledda av Thailand, ett förslag om att förbättra den globala responsen till den växande alkoholbördan. 

I ett första utkast inkluderades en punkt om att undersöka möjligheter för ett internationellt instrument för alkoholkontroll, som är starkare än WHO:s nuvarande alkoholstrategi. Det vill säga: vägen till ett bindande internationellt styrmedel för alkohol, som alla medlemsländer skulle tvingas följa.

Alkohol är idag nämligen den enda psykoaktiva beroendeframkallande substans som inte regleras på global nivå; för narkotika finns tre konventioner, och för tobak finns en ramkonvention.

På mötet i februari ströks dock texten om ett sådant internationellt instrument, efter motstånd från flera länder, bland andra USA och Brasilien.

– USA för talan för alkoholindustrin, det kan man tydligt höra i deras uttalanden, säger Maik Dünnbier, ansvarig för strategi och påverkansarbete på Movendi International (tidigare IOGT International), som deltog under mötet.

Inte heller Norge vill införa ett bindande internationell konvention.

Maik Dünnbier menar att det behövs ett bindande internationellt instrument. Han anser att det är tydligt att den nuvarande globala alkoholstrategin inte räcker till för att främja god alkoholpolitik och minska alkoholbördan i världen. Men han är nöjd över att alkohol åtminstone kommit upp högt på WHO:s agenda igen efter mötet.

– Det Thailand gjort är taktiskt klokt. De har gått in med maximala krav, men varit öppna för kompromisser, säger han.

Trots att punkten om ett internationellt instrument ströks, är det en hel del han är nöjd med från mötet:

  1. WHO ska rapportera om implementeringen av den globala alkoholstrategin.
  2. En handlingsplan ska antas 2022 för att förbättra implementeringen av strategin.
  3. En rapport om bland annat digital marknadsföring och alkohol ska upprättas.

Nykterhetsrörelsens internationella paraplyorganisation Movendi International har gjort en stor del av grundjobbet för att WHO ska anta beslutet om den globala alkoholstrategin, enligt Maik Dünnbier. De har jobbat på regional, nationell och global nivå och föreslagit en stor del av dess utformning.

– Vårt påverkansarbete har stöttat länderna i att få igenom ett beslut. Det var det som gjorde det möjligt för alkoholfrågan att hanteras och att den kunde komma upp på agendan så som den gjorde nu, säger han.

På regional nivå har de under hösten försökt skapa momentum och dra uppmärksamhet till ämnet. Nationellt har de arbetat med sina många medlemsorganisationer.

– Där ingår det att ställa krav på regeringar och hjälpa dem förstå att detta är viktigt. Vi skriver också uttalanden som länderna kan använda och ger dem faktaunderlag, säger han.

Detta innebär att WHO nu börjar arbeta fram den globala handlingsplanen för att bättre implementera strategin. Det ska vara klart till september 2021.

– Det är inte så mycket tid. Under tiden blir det en stor påverkanskamp om vad rapporten ska innehålla. Vi på Movendi vill såklart att WHO kollar på så mycket som möjligt. Men alkoholindustrin och ett fåtal länder som skyddar deras intressen vill att rapporten tittar på så lite som möjligt. 

– De vill också att den globala handlingsplanen är så urvattnad som möjligt, medan vi jobbar för en skärpning och konkretisering av verktygen och målen. Den kampen har redan startat, säger han.

Många länder som stöttar förslaget vill att handlingsplanen ska ha så konkreta mål som möjligt, så att man kan mäta om det sker någon skillnad i framtiden. Det handlar bland annat om hur mycket självreglering alkoholindustrin ska få ha.

– Det här är stort. De senaste åren har den politiska prioriteringen inte funnits där. Även om det inte gått så långt som vi önskat – vi hoppas på ett bindande instrument i framtiden, säger han och fortsätter:

– Samtidigt tror vi att slussarna har öppnats, och alkoholindustrin kommer inte kunna stänga dem. Koalitionen av länder är större, och kravet på bättre alkoholpolitik är större. Nu gäller det att mobilisera våra medlemmar och jobba med detta systematiskt.

Mer från Accent