Idrottsvåld

Få förslag om alkohol i idrottsvåldsutredning

Idag presenterades utredningen ”Mer glädje för pengarna” som innehåller förslag på åtgärder mot det idrottsrelaterade våldet. I utredningens uppdrag ingick att titta även på alkoholens roll i sammanhanget – men utredaren Björn Eriksson presenterar få förslag på området.

Björn Eriksson har valt att tolka uppdraget på alkoholområdet som att han ska ”inom ramen för gällande alkohollagstiftning finna pragmatiska lösningar”. Konkreta lagförslag eller regeländringar saknas därför på alkoholområdet, utredningen nöjer sig med ett antal rekommendationer.

Björn Eriksson pekar i utredningen på att ”en ansvarsfull alkoholservering måste vara utgångspunkten” och att ”alkoholservering bör endast förekomma i samband med offentlig tillställning kopplad till elitidrott. Här finns också rekommendationer som att starköl bör ersättas av folköl under högriskmatcher, samt att publiken inte bör få ta med drycker ut på läktarna.

Utredningen tycker också att fotbollen, precis som ishockeyn redan gjort, bör fastställa en central alkohol- och drogpolicy.

IOGT-NTO har i samtal med utredningen lyft sambanden mellan alkohol och våld och tagit upp både frågan om alkoholservering på arenorna och alkoholsponsringen av idrotten med utredningen, dock utan att få något större gehör.

I flera Europeiska länder finns såväl alkoholförbud som förbud mot alkoholsponsring av idrotten, men utredaren lämnar inga förslag i den riktningen. I slutsatserna kan man bland annat läsa att Björn Eriksson inte tror att man kan ”vrida klockan tillbaka”:

”Från nykterhetsrörelsens sida menar man att glorifieringen av alkoholens betydelse för stämningen på läktarna är betydligt överdriven och mer ett försvar för att inte tvingas till obekväma beslut. Jag har förståelse för den synpunkten men menar likväl att det svårligen går att helt reversera utvecklingen vad gäller elitevenemang inom fotboll och ishockey. Vi måste tillsammans finna en ny brandvägg mot överdriven alkoholkonsumtion.”

Mer från Accent