Politik

Del 2: Alkohol – en av de vanligaste dödsorsakerna

Alkohol dödar mellan 5.000 och 7.000 personer varje år i Sverige. Sjukdomar, olyckor, drunkning och våld följer i supens spår. Och ju mer alkohol som säljs desto fler människor dör av den.

På Världshälsoorganisationens, WHO, lista över vad som dödar flest människor i världen ligger alkoholen på femte plats. Den tar 1,8 miljoner liv varje år.

I industriländerna ligger alkoholen på tredje plats. Nio procent av all sjukvård i industriländerna kan relateras till alkohol.

I Sverige har antalet dödsfall halverats sedan 1979. Då räknade man att 21 dödsfall per 100.000 invånare var alkoholrelaterade, i dag är siffran 12.

De vanligaste dödsorsakerna är så kallad skrumplever, alkoholism, alkoholförgiftning och alkoholpsykos. Män har fem gånger högre dödlighet än kvinnor eftersom de ofta konsumerar större mängder alkohol.

Dödligheten hänger ihop med hur mycket alkohol som säljs men eftersom det tar många år att utveckla alkoholrelaterade sjukdomar så släpar dödligheten efter ett antal år.

Joanna Wågström

Hur sjuk kan man bli av alkohol?

Eftersom alkohol är vattenlöslig och kroppen till stor del består av vatten transporteras rusdryckerna runt i hela kroppen och kan orsaka skador på de flesta organ.

Hjärtat
En del studier visar att ett lågt dagligt intag av alkohol för friska män över 50 år kan ha en positiv effekt på hjärta och blodkärl. Dricker du mycket kan hjärtat drabbas av försämrad pumpförmåga, hjärtsvikt och plötslig hjärtdöd.

Bukspottskörteln
Inflammation i bukspottskörteln leder till svåra buksmärtor och försvårar för körteln att ta upp föda. Långvarig inflammation kan göra att kroppen får problem att tillverka insulin, vilket kan leda till diabetes.

Levern
Levern kan bli svullen och öm av en intensiv alkoholkonsumtion. Du kan få fettlever som innebär att fettet lagras i levern, du tappar aptiten, blir illamående och får ont i magen. Kan utvecklas till skrumplever, levercirrhos, som är obotligt.

Sex
Hormonerna påverkas vilket kan störa sexlivet. En hög alkoholkonsumtion kan påverka potensen eftersom alkoholen avtrubbar nerverna som styr könsorganen. Alkohol kan orsaka infertilitet. Risken är större för att man har tillfälliga sexuella förbindelser på fyllan vilket ökar risken för könssjukdomar och oönskade graviditeter. Sambandet är tydligt mellan alkohol och hiv/aids.

Muskler
Myopati är en sjukdom som kan orsakas av alkohol och gör att muskelvävnaden förtvinar.

Hjärnan
Först sviktar närminnet. Minnesluckor kan vara ett tecken på hjärnskada. Dricker du ofta drabbas du lättare av ångest och depression. Omkring hälften av alla självmord i Sverige har samband med alkoholkonsumtion. Alkoholister kan få hallucinationer, förvirringstillstånd och epileptiska anfall av abstinensbesvären när de försöker sluta dricka.

Lillhjärnan
Skador kan leda till balanssvårigheter och problem med att utföra samordnade rörelser.

Nervsystemet
Ett skadat nervsystem leder till känselbortfall, smärtor och förlamningar.

Matstrupen
Leverskador kan leda till åderbråck i matstrupen med livshotande blödningar till följd.

Magen
Magsår och magkatarr med smärtor och kräkningar. Alkohol kan orsaka tjocktarmscancer.

Graviditet
Barnet får i sig lika mycket alkohol som mamman när hon dricker. Barnet kan få skador på hjärnan och andra organ.

Cancer
Alkohol orsakar främst cancer i munhålan, svalget och struphuvudet och matstrupen. Det finns även ett samband mellan alkoholkonsumtion och cancer i magsäck, grovtarm, ändtarm, lever, bröst och äggstockar.

Del 1 – Drogen Alkohol. Läs mer.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer