alkoholstopp

Därför inför Östergötland alkoholstopp inför operation

Patientsäkerhet, minskade kostnader och bättre patientflöde. Det är skälen till att Region Östergötland vill att patienter ska avstå alkohol inför planerade operationer.

Som Accent skrev häromdagen har Region Östergötland beslutat att införa alkoholstopp inför operation.

– Det har diskuterats av och till under ett antal år, men nu finns det så god evidens så det känns som om det är dags. Vi jobbar mycket med rökning redan. Nu finns det anledning att även ta med alkohol, säger Stefan Redéen, ledamot i regionfullmäktige och kirurg, och en av de två som lade förslaget.

Främst är det för patienternas egen skull han vill att de ska avstå från alkohol.

– Om man vänder på det, och tänker sig att man har en patient framför sig som fått komplikationer, och man säger till patienten att de kunnat undvikas om patienten inte druckit, så undrar nog patienten varför ingen upplyst om det före operationen. För mig är det en etisk fråga, säger han.

Enligt Stefan Redéen finns många studier som visar att läkningen går fortare och komplikationerna blir färre om man inför alkoholstopp.

– Mellan sex och åtta veckor före operationen bör man hålla upp. Sedan är det väl ingen som kommer att vägra att operera om någon inte klarar det. Jag ser det främst som en patientsäkerhetsfråga. Patienterna måste få veta förutsättningarna. Som patient vill man förstås att utfallet ska bli så bra som möjligt.

Han tror att även andra livsstilsfrågor snart kommer att ses över i samband med operation.

– Jag tror att det så småningom kommer att bli aktuellt att diskutera sådant som kost, motion och sockerintag, säger han.

Om det blir någon effekt av alkoholstoppet kommer att visa sig framöver.

– Vi har en policy som säger att alla beslut ska följas upp. Så vi kommer att kunna se om beslutet har någon effekt på vår region. Om det visar effekt kanske det borde bli en nationell fråga, även om man kan diskutera om det här verkligen ska vara en politisk fråga, säger han.

Å andra sidan anser han att vården ska vara lika överallt.

– Blir det ojämlikt i sjukvården så borde frågan lyftas till nationell nivå, säger han.

Mer från Accent