Alkoholstopp

Alkoholstopp inför operation i Östergötland

I februari motionerade Kristdemokraterna om att införa alkoholstopp inför operation i Östergötland. Nu blir förslaget verklighet.

Förslaget att Region Östergötland skulle följa efter bland andra Akademiska sjukhuset i Uppsala och införa alkoholstopp lades av Stefan Redéen och Anders Eksmo, båda ledamöter i regionfullmäktige.

– Allt fler sjukhus genomför alkoholstopp inför operation, för att minska riskerna och få en så god läkning som möjligt, säger Anders Eksmo (KD) till SVT.

Syftet är att minska vårdskadorna. Alkohol försämrar kroppens immunförsvar och ökar risken för komplikationer.

– Alkoholkonsumtion orsakar risker för själva operationen men även nedsövningen påverkas av alkohol, säger Stefan Redéen, kirurg och ledamot i regionfullmäktige samt i hälso- och sjukvårdsnämnden, till Norrköpings tidningar.

Rökstopp är redan infört runt om i landet. Det innebär att patienter som röker måste försöka hålla upp 4–8 veckor före en planerad operation.

Enligt förslaget ska Östergötlands patienter inte dricka alkohol de närmsta fyra veckorna före operation.

Alkoholstoppet gäller inte akuta operationer.

Mer från Accent