Alkohol

Alternativ till fyllecellen

Regeringen föreslår att berusade personer får vård istället för att hamna i polisens fylleceller. Även i England finns kritik mot fyllecellerna, men där föreslår polisen att verksamheten privatiseras.

I regeringens budgetförslag, som presenterades förra veckan, föreslås att berusade personer ska tas om hand av vården istället för att hamna i fyllecell. På så vis hoppas man att personer med problem ska fångas upp medan de befinner sig i ett akut skede.

Regeringen vill ge landstingen 35 miljoner per år under en treårsperiod för att lägga upp verksamheten och säkra samarbetet med bland andra polisen.

− Vi vill få ett mer humant och medicinskt säkert omhändertagande. Men vi vill också kunna fånga upp de här personerna och föra dem vidare till vård och behandling, säger Maria Larsson.

I England kritiseras fyllecellerna av polischefsförbundet som tycker att cellerna varken är någon bra plats för berusade eller att de ska bekostas av skattebetalarna.

Polischef Adrian Lee vill införa kommersiella fylleceller.

− Varför har vi inte fylleceller ägda av kommersiella företag? Då kan företaget se efter dem till de nyktrar till och sedan får de skicka räkningen till den omhändertagna personen. Vården är dyr så det lär bli en kännbar räkning som kanske kan avskräcka, säger han till BBC.

Inom polischefsförbundet verkar de flesta vara överens om att fylleri tar allt för stor del av polisens resurser. Förbundets viceordförande välkomnar allt som frigör polisresurser, men ser ändå problem med förslaget.

− Privata fylleceller är ingen lösning på problemet med att folk dricker för mycket. Det är som att sätta plåster på problemet, säger han till BBC.

Mer från Accent