Alkoholreklam

Alkoholreklam påverkar även äldre

Att unga påverkas av alkoholreklamen har tidigare forskning visat. Nu visar en ny studie att även äldre dricker mer när de exponeras för alkoholreklam.

I en ny studie har spanska forskare tittat på sambandet mellan reklamregler och invånarnas alkoholkonsumtion i 16 europeiska länder.

Totalt har drygt 27 000 européer mellan 50 och 64 år svarat på frågor om sin alkoholkonsumtion. Deras 16 hemländer har delats in i fyra grupper beroende på hur restriktiv reklamlagstiftning landet har. Forskarnas slutsats är att ju mer restriktiv lagstiftning ett land har desto färre dricker på ett riskabelt sätt.

För att avgöra hur restriktiv ländernas politik är har forskarna använt WHO:s ”Global Information System on Alcohol and Health”. Där har länderna bedömts på en skala mellan 1 och 4 där 1 är förbud mot alkoholreklam, 2 betyder vissa restriktioner, 3 frivilliga restriktioner och 4 inga restriktioner. Särskild bedömning har gjorts för varje typ av media och sedan har ett genomsnitt räknats ut.

I de länder som hade tydliga restriktioner (omdöme 1 eller 2) drack mellan 13,0 (Slovenien) och 28,2 procent (Schweiz) riskabelt mycket alkohol. I länder som saknar restriktioner eller endast har frivilliga sådana drack mellan 22,7 procent (Österrike) och 40 procent (Danmark) riskabla mängder. För Sverige, som tillsammans med Polen har flest restriktioner, är andelen 13,6 procent.

Forskarna konstaterar att det förefaller finnas ett omvänt samband mellan riskabelt drickande hos medelålders personer och landets alkoholreklamrestriktioner.

Resultatet överraskade forskarna eftersom ingen hänsyn tagits till andra faktorer som tillgänglighet och alkoholskatter.

Studien är publicerad i nr 109 av tidskriften Addiction.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer