Göteborg

Alkobommar invigs i Göteborgs hamn

Idag inviger infrastrukturminister Tomas Eneroth den första utrustningen för automatiserad nykterhetskontroll, så kallade alkobommar, i Göteborgs hamns energihamn.

För två år sedan lovade infrastrukturminister Tomas Eneroth att alkobommar ska placeras i alla svenska hamnar med biltrafik. Förhoppningen var att det skulle ske under 2018. Riktigt så blev det inte, men i dag invigs den första utrustningen.

Enligt Göteborgs hamn är kontrollerna tänkta att omfatta alla typer av fordon som vill ta sig in på Energihamnens område.

 

Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, är glad över att det äntligen händer något, men hoppas att det här bara är början.

– Förhoppningsvis är detta första steget i en process. Vi är ju särskilt angelägna att få sådana här automatiska kontroller vid färjehamnar där det är betydligt fler fordon och sker fler incidenter, säger han.

Till och från Göteborgs energihamn kommer transporter av bränsle.

– Det är ju bra och viktigt att de förarna inte kör påverkade, men det finns nog inga fordon som är så kontrollerade och så utrustade med alkolås som de heller.

Att just energihamnen valts ut tror Lars Olov Sjöström kan bero på att det var en hamn där det var lätt att komma överens med hamnägare och aktörer.

– Man måste ta hänsyn till näringsverksamheten och inte störa. Säkerhet ska inte skapa negativa effekter utan verksamheten ska kunna flyta på som vanligt.

Det var MHF som tog initiativ till försöket med alkobommar som startade i Frihamnen i Stockholm 2014. Ett problem där var att bommarna under perioder stod oanvända på grund av att polisen inte hade resurser att ta hand om förare som blåste rött.

– Vi hade dialog med polisen varje gång bommarna skulle vara aktiva. De måste ju kunna ingripa snabbt så att inte trafiken stoppas upp.

Enligt Göteborgs Hamn AB är polisen informerad om att bommarna tas i bruk. I det fall att någon förare ”blåser rött” kommer personal från Göteborgs Hamn AB att kontakta Polisen. Därefter blir det polisen som beslutar om vidare åtgärder i form av utredning och eventuell lagföring.

De pengar regeringen avsatt ska både användas till permanenta och mobila bommar. Enligt Göteborgs Hamn AB ska bommarna i första hand köras under en testperiod på ett år. Bommarna kommer att vara aktiva under hela perioden och låta förare blåsa slumpvis, men med vilken frekvens är ännu inte fastställt.

– Man behöver inte blåsa jämt, men kontrollerna ska ske tillräckligt frekvent för att den upplevda upptäcktsrisken ska avhålla förarna från att dricka. Poängen är inte att fånga in rattfyllerister, utan att förebygga att de finns, säger Lars Olov Sjöström.

Erfarenheterna från försöksverksamheten visar att det fungerar.

– Ju längre vi höll på, ju färre blev rattfylleristerna.

Regeringen gav från början Trafikverket i uppdrag att hitta fem lämpliga hamnar för alkobommar. Trafikverket ansåg dock att en sådan lösning riskerade att flytta problemen till andra hamnar och föreslog istället att bommarna placeras i alla hamnar som trafikeras av stora bilfärjor, samt Öresundsbron.

Lösningen med mobila bommar är mer flexibel och gör att fler hamnar kan täckas.

– Det kan påverka konkurrensen om bara vissa hamnar får kontroller. Det ska vara lika villkor för alla och säkert överallt, säger Lars Olov Sjöström som önskar att färjehamnarna med personbilstrafik i södra Sverige och i Stockholm ska stå näst på tur.

Mer från Accent