Lobbyism

7 saker nykterhetsrörelsen kan lära sig av tobaksmotståndarna

På 60-talet ansågs rökning vara bra för hälsan – något som tobaksindustrin länge försökte hålla fast vid. Nu är rökförbud nästan självklart i den offentliga miljön. Här är sju saker nykterhetsrörelsen kan lära sig av rökfritt-lobbyisternas kamp.

1. Blottlägg industrins fula metoder

Synliggör industrins metoder. Folk gillar inte att bli lurade av kommersiella intressen. Visa hur industrin marknadsför alkohol till unga och till utvecklingsländer. Visa hur industrin försöker påverka alkoholpolitiken.

2. Säg hallå – det är farligt!

Lyft fram hälsoriskerna med alkohol, till exempel dess roll i uppkomsten av cancer. IOGT-NTO:s och Svenska Läkaresällskapets gemensamma rapporter som lyfter olika sidor av alkoholens skadeverkningar är ett bra exempel. Debattartiklar, seminarier, kampanjer är andra sätt.

3. Visa att alkoholen påverkar andra

Visa på effekterna för omgivningen. Både närstående, arbetskamrater och samhället i stort påverkas. Alkoholen kostar enorma summor varje år, pengar som skulle kunna användas till annat. Statistik och personliga berättelser kan användas för att öka förståelsen.

4. Bannlys industrin

Bjud inte in industrin till alkoholpolitiska samtal. Låt dem sköta sitt. Industrins uppgift är att producera, importera och sälja alkohol – inte att förebygga alkoholskador. Det arbetet överlåts bäst åt andra.

5. Samarbeta mera

Samverka med andra, även utanför Sveriges gränser. Om myndigheter, politiker, frivilligorganisationer, media och forskning drar åt samma håll blir det resultat. Förändring sker inte i vakuum.

6. Arbeta för strategidokument

Tobaksmotståndarna har haft stor nytta av EU och tobakskonventionen som legitimerat deras arbete, enligt professor Hans Gilljam, ordförande i Läkare mot tobak. En alkoholkonvention kan tyckas vara långt borta, men en alkoholpolicy gemensam för EU och en tydlig svensk ANDT-strategi skulle vara en bit på vägen. Stötta politiker på alla nivåer som är villiga att jobba med frågan.

7. Slåss för alkoholfria miljöer

Ifrågasätt om alkoholens behöver vara närvarande i alla sammanhang. Det måste finnas ställen där människor slipper alkohol. Ta strid för de alkoholfria miljöerna.

Läs mer:

Så jobbade tobaksmotståndarna: ”Vi var aktivister”

Mer från Accent