Expedition 50

Uppsala vill behålla sitt distrikt

Hallå där Maria Haglund, ny distriktsordförande för IOGT-NTO:s Uppsaladistrikt.

Hur känns det att vara nyvald ordförande?

– Jag är egentligen ordförande för Junis-distriktet, men eftersom valberedningen inte fick ihop en full styrelse för IOGT-NTO så beslöt vi att ha en gemensam styrelse. Vi kommer att ha ett extra årsmöte i augusti när vi vet hur kongressen beslutat om distriktsindelningen. Vi har motionerat till kongressen om att behålla den nuvarande indelningen. Därför har jag inte hunnit ha några visioner för framtiden.

Varför vill ni behålla det nuvarande distriktet?

– Av flera skäl. Vi tycker att distrikten blir för stora och att det är synd att vi får olika indelningar mellan Junis, UNF och IOGT-NTO. Vi har idag svårt att få folk att åka till årsmöten och det kommer att bli ännu svårare när det är mycket längre bort. Jag tycker vi såg det när vi hade årsmöte med NBV att det var färre lokala ombud. De distrikt som fungerar väl tycker vi kan få fortsätta och de som vill gå ihop kan göra det. Allt behöver inte ske lika och samtidigt, det viktiga är att behålla engagemanget där det finns.

Men är det realistiskt att ha kvar distrikten som de är?

– Nu har ju distrikten fått avlastning genom att förbundet kan sköta ekonomi och ta arbetsgivaransvaret. För Uppsalas del har vi också precis fått två verksamhetsutvecklare på plats. Jag tycker det är synd att vi inte får testa om det skulle fungera först. Det känns som en ”top–down”-lösning där våra erfarenheter skulle kunna utnyttjas bättre.

Vad gör ni om ni inte får er vilja igenom utan distrikten slås samman?

– Då får vi väl bilda en krets i Uppsala. Vi har flera föreningar i Uppsala, men de är små och vi måste samarbeta för att göra större arrangemang.

Ni är också kritiska till förslagen om direktdemokrati. Varför då?

– Det låter inkluderande, men kan bli väldigt odemokratiskt. Risken finns att besluten kommer att fattas av dem som bor närmast platsen där årsmötet hålls eller att någon tar med ett gäng kompisar för att få igenom en viss fråga.

Vad hoppas du på framöver?

– Jag hoppas förstås att vår motion går igenom, och då vet jag att vi får ett engagemang som gör att vi kan få fram folk för poster i styrelsen. Vi kan inte stå bakom motionen utan att också ta ansvar för konsekvenserna.

Mer från Accent