Folkbildning

Experter på struliga tonåringar

IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare var först i Sverige med en yrkesutbildning för den som vill jobba med struliga ungdomar. Idag är kompetensen man byggt upp mycket efterfrågad.

Under snart 20 år har Tollare folkhögskola utbildat människor i att hjälpa struliga ungdomar. Inriktningen på socialpedagogiskt ungdomsarbete har under åren vuxit rejält i omfång – och skolan har blivit något av ett kunskapscentrum inom området.

På våren 1993 gick de sista eleverna ut från Tollares Fritidsledarutbildning. Olle Rockström var då relativt nyanställd på skolan, men uppdraget att förnya. Istället för att utbilda fritidsledare satsade skolan på något helt nytt.

Första yrkesutbildningen

– Vi ville göra en yrkesutbildning för dem som arbetade med ungdomar som blivit utkastade från fritidsgården och som står och knackar på dörren till paragraf 12-hemmet, berättar han. Redan då fanns det många som jobbade med det här, men det fanns ingen yrkesutbildning.

Att dra igång en ny utbildning är något av ett högriskprojekt.

– Vi kunde inte lova att eleverna skulle få någon titel eller säga vad man skulle bli om man gick utbildningen, säger Olle Rockström. Men jag törs säga att vi hade en ganska bra omvärldsanalys – det fanns en efterfrågan på den här typen av utbildning.

Till det första årets utbildning hade man ett sextiotal sökande till sjutton platser. I år hade man 600 sökande till ett 100-tal platser inom de fyra olika utbildningar man nu driver inom socialpedagogiskt ungdomsarbete. Skolan har fått ett gott anseende bland både arbetsgivare och potentiella studenter.

– Vi har haft turen att hitta väldigt bra studenter. De gör bra ifrån sig när de kommer ut på arbetsmarknaden och då sprider sig ryktet om våra utbildningar.

Hantverkare

Olle Rockström är noga med att påpeka att Tollare inte utbildar teoretiker som blir bra på att göra utredningar.

– Vi utbildar hantverkare. Sådana som står på golvet och jobbar med stökiga tonåringar i praktiken. Våra elever hamnar inte bakom ett skrivbord.

Kompetensen som byggts upp på Tollare under åren är efterfrågad. Förutom de olika längre kurserna inom fältet gör skolan korta utbildningar för både ideella organisationer och företag.

– Det händer också att vi går in och hjälper till med handledning eller som stöd i olika personalprocesser.

När Olle Rockström pratar om verksamheten med folk från IOGT-NTO-rörelsen upplever han ofta att de blir förvånade över hur omfattande den är.

– Få känner exempelvis till att vi har 600 sökande. Kunskapen är lite begränsad om vad vi faktiskt gör. Det är lite för få rörelsemedlemmar som har gått utbildningen genom åren, det skulle vara roligt med fler.

Generationsskifte på gång

Just nu är man inne i något av ett generationsskifte. Att den största kursen ökat från ett till två år gör att man behöver fler lärare, rekryteringarna pågår just nu.

– När vi anställer så vill vi att de som kommer in ska vara beredda att göra en ny omvärldsanalys. Jag och Staffan Hübinette som har jobbat med det här från början riskerar att fastna.

Mer från Accent