IOGT-NTO

Styrelsen föreslår extrakongress 2018

Kanske blir det en kongress för IOGT-NTO även nästa år. Den möjligheten öppnar förbundsstyrelsen för i sitt förslag till förändringsarbetet Expedition 50.

– Vi har lagt in möjligheten att kalla till en extrakongress om det skulle behövas. Det kan till exempel handla om att det är saker vi vill sätta igång med innan kongressen 2019 och som vi behöver kongressbeslut för att genomföra, säger Johnny Mostacero, IOGT-NTO:s ordförande.

Det är i förslaget till Expedition 50, IOGT-NTO:s kommande förändringsarbete, som förbundsstyrelsen lägger fram förslaget om att hålla en extrakongress. Den eventuella extrakongressen skulle i så fall hållas i stället för den distriktsstyrelsesamling som brukar anordnas i januari, och använda sig av samma budgeterade medel.

– Vi räknar med att om det blir en extrakongress så blir det ungefär lika många personer som när vi har en januarikonferens, säger Johnny Mostacero.

Förbundsstyrelsen, liksom revisorerna, riksstyrelsen eller fem distrikt tillsammans, har rätt att begära en extrakongress. Detta görs exempelvis för att snabba på vissa förändringsarbeten som kräver kongressbeslut. Extrakongressen får nämligen bara behandla de frågor som är anledning till att mötet kallats.

– Det är inte så ofta vi har haft extrakongress, jag har aldrig varit med om det. Men vi vill öppna för den möjligheten ifall det är så att vi behöver få upp tempot, säger Johnny Mostacero.

Vilken plats den eventuella extrakongressen kommer hållas på är inte klart.

– Nej, det har vi inte bestämt, för vi vet inte om det blir en extrakongress och det är dumt att planera i förväg om det inte blir av. Men blir det av så kommer det vara på ett strategiskt lämpligt ställe som det är lätt att åka till. Vi har haft januarikonferens i Köping förra året och i Nacka det här året, så kanske någonstans dit, där det är praktiskt att transportera sig.

Ombud vid en eventuell extrakongress är samma ombud som valts till den senaste ordinarie kongressen, alltså kongressen i Karlstad 2017.

– Och om det är någon som inte kan, så finns det oftast reservombud valda som kan åka i stället, säger Johnny Mostacero.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer