Expedition 50

Skåne och Blekinge går före Expedition 50

Vissa tycker att IOGT-NTO:s utvecklingsarbete Expedition 50 går för snabbt, andra att det går för långsamt: till exempel distrikten i Skåne och Blekinge som redan nu satsar på gemensam verksamhetsplan och styrelse.

Vid IOGT-NTO:s kongress i Karlstad sommaren 2017 beslutades bland annat att distriktsindelningarna skulle ses över som ett led i utvecklingsarbetet Expedition 50. Utredaren Erik Wagner fick i uppdrag att resa runt i landet och utreda förutsättningarna och komma med ett förslag till ny distriktsindelning som ska presenteras under våren.

Först vid nästa kongress 2019 ska formellt beslut fattas. Några höjde därför på ögonbrynen när de i Skånedistriktets tidning, Skåningen, kunde läsa ett inlägg av Blekinges distriktsordförande där hon skrev att distrikten gått samman från 1 januari.

– Med facit i hand var det kanske lite förhastat att formulera det så. Formellt har vi varken haft årsmöten eller kongress, men det jag menade var att från och med januari har vi en gemensam verksamhetsplan, säger Kristin Eriksson, ordförande i Blekingedistriktet.

Hon förtydligar att de fortfarande är två organisationer med olika organisationsnummer, men att de båda distriktens valberedningar nu jobbar tillsammans inför distriktens årsmöten.

– De kommer att föreslå en styrelse på nio personer, varav fem kommer från Skåne och fyra från Blekinge. Sedan vet man ju inte om båda årsmötena accepterar förslaget, men jag tror inte att någon av oss är i det läget att vi har råd att tacka nej till fyra eller fem ledamöter, säger hon.

Enligt IOGT-NTO:s stadgar finns inget formellt hinder att välja samma personer till två distriktsstyrelser. Inte heller att anta en gemensam verksamhetsplan.

Men om IOGT-NTO kommer fram till att ert nya distrikt borde bestå av ytterligare något distrikt, har ni inte stängt dem ute då?

– Nej, det har varit tal om att Skåne, Blekinge och Halland skulle kunna bilda ett distrikt. Om Halland vill så är de också välkomna, säger hon.

Hon tycker att samarbetet kommer att ge nya möjligheter, men hon kan förstå att en del tycker att det går för fort.

– Nu har våra styrelser beslutat att vi ska jobba ihop. Om så hela Expedition 50 läggs ner kommer vi att göra det. Men har förbundet dragit igång en sådan här stor process så kommer de att driva igenom det. Då är det bara att gilla läget. Det kostar mer att hålla emot utvecklingen än att hänga på. Vi tar det i små steg och det kommer att ta tid. Vi kan inte vänta till kongressen med att sätta igång, säger Kristin Eriksson.

Mer från Accent