Rahma Ali. Foto: Emil Malmborg, Spektra

Rahma Ali: Därför har vi blivit så stora

Regnbåge i Malmö är Sveriges största IOGT-NTO-förening. Majoriteten av medlemmarna har somalisk bakgrund.

Rahma Ali var med och startade föreningen Regnbåge i Malmö. Idag är Regnbåge IOGT-NTO:s största förening med drygt 300 medlemmar. Det är också en förening där majoriteten av medlemmarna har somalisk bakgrund. 

– Att vi blivit så stora är tack vare att vi har en alkohol- och drogfri mötesplats mitt i Rosengård, där nittio procent av våra medlemmar bor. Det är som när svenskarna utvandrade till USA, man söker sig till sina landsmän, säger Rahma Ali, som tidigare även varit ordförande i föreningen. 

Till skillnad från andra IOGT-NTO-­föreningar har Regnbåge vuxit under pandemin. 

– De flesta andra föreningar i Rosengård ligger i källarlokaler eller långt bort. Vår lokal ligger på andra våningen, och är stor, luftig, och lätt att vädra, så det går bra att hålla avstånd. Därför vågade folk komma även under pandemin.

”Vi har bra aktiviteter som passar varje målgrupp. Vi har öppen verksamhet mellan klockan 14 och 22 varje dag.”

Rahma Ali

Vad är det bästa med Regnbåge?

– Att vi har bra aktiviteter som passar varje målgrupp. Vi har öppen verksamhet mellan klockan 14 och 22 varje dag. Vi har playstation, fotbollsbord, pingisbord och sällskapsspel. Det finns en TV och myshörnor där man kan sitta och prata i fred. Och så har vi en bra styrelse.

Bäst med Sverige är tryggheten säger hon.

– När man kommer från ett krigshärjat land är man tacksam över att slippa höra explosioner, att man kan känna sig trygg, har mat och tak över huvudet, och bra sjukvård.

Sämst är när föräldrar känner sig misslyckade.

– Språket är det svåraste. Barnen lär sig först och föräldrarna hamnar utanför. Barnen blir tolkar och får ansvar för alla kontakter med skolan, sjukvården och myndigheter. Det blir ett rollbyte som inte är bra. Barnen kanske skolkar, men sjukanmäler sig själva. Det händer att barn utpressar föräldrarna: ”Om jag inte får den där dyra jackan så hjälper jag dig inte.”

 ”Alla föräldrar bör få utbildning i hur man tar kontakt med myndigheterna, skolan och sjukvården, så att de kan behålla föräldrarollen.”

Rahma Ali

Här tycker hon att myndigheterna missat.

– Alla föräldrar bör få utbildning i hur man tar kontakt med myndigheterna, skolan och sjukvården, så att de kan behålla föräldrarollen.

Som på flera andra håll i Sverige har även i Malmö spridits ryktet att svenska myndigheter tar invandrares barn. Regnbåge har därför bjudit in socialtjänsten för att de ska berätta hur de jobbar. 

– De skulle kommit förra året, men ställde in på grund av pandemin, men i juni kom de. IOGT-NTO:s projekt Föräldrar tillsammans 2.0, som jag är anställd i, har öppnat många dörrar: Polisen, Mariamottagningen, ungdomstjänst, krisstöd och samverkansprojektet Sluta skjut, har varit hos oss och föreläst. 

Rahma Ali tycker att Regnbåges verksamhet har blivit mycket bättre sedan föreningen anslöt sig till IOGT-NTO.

– Att vi fick möjlighet att starta föräldraprojektet har varit väldigt uppskattat. Vi har fått mycket stöd av IOGT-NTO. Vi har också varit på flera utbildningar på kursgården Aspan och deltagit på distriktsårsmöten och andra träffar. 

”Att vi fick möjlighet att starta föräldraprojektet har varit väldigt uppskattat.”

Rahma Ali

Folkrörelseverksamhet, som vi är vana vid i Sverige, finns inte i Somalia.

– Somaliska organisationer jobbar mest med välgörenhet och volontärverksamhet för att hjälpa dem som har det svårt. Det är inte som i Sverige där man samlas och gör aktiviteter tillsammans, säger Rahma Ali.

Har ni blivit mer ”svenska” av medlemskapet i IOGT-NTO?

– Ja, vi har börjat med länkar för digital anmälan till våra evenemang, det är väldigt svenskt. Innan dök vi bara upp till evenemangen. Och så har vi Teams-­möten. Det har tagit tid att lära sig, men nu känner vi oss hemma på det. 

Hon berättar att hennes somaliska släktingar tycker att hon blivit väldigt svensk.

– De skrattar åt mig när jag är på besök för att jag hoppar till om det kommer en insekt. Och så tycker de att jag är konstig som inte svarar i den fasta telefonen när det ringer. Det är ju inte min telefon, men i Somalia svarar man ändå.

Har du några tips på hur man ska få olika grupper att närma sig varandra?

– Fixa fester tillsammans och prova varandras mat. Folk älskar fest, dans, musik och mat. Att fira tillsammans gör att man börjar prata och lär känna varandra.

Mer från Accent