IOGT-NTO Regnbåge

Oroliga föräldrar mötte Malmös socialtjänst

– Det här är en kväll för många att minnas. Vi har redan bestämt att det kommer att bli fler träffar, säger Alexandra Green Tetschet, IOGT-NTO.

Häromveckan var socialtjänsten i IOGT-NTO:s lokaler i Rosengård för att informera om sitt arbete. Föräldrastödgrupper var också på plats för att visa vilket stöd man kan få som förälder.

Omkring hundra engagerade föräldrar, medlemmar i Föräldrar tillsammans 2.0 Rosengård och medlemmar i IOGT-NTO Regnbåge Malmö, mötte representanter från Malmö stad. 

– Kvällens tema var socialtjänstenlagen och LVU. Föräldrarna fick ställa frågor och intresset var enormt, efter över två timmar fick vi avrunda med en ömsesidig önskan om att snart ses igen, säger Alexandra Green Tetschet, teamchef IOGT-NTO syd. 

Över hundra människor deltog i mötet med socialtjänsten. Och fler möten planeras. Foto: Alexandra Green Tetschet

Mötet kom till för att föräldrar skulle få korrekt information från socialtjänsten, för att kunna värna om alla barns bästa. 

”Det finns människor som är osäkra och rädda för både socialtjänst och polis och har låg tillit till myndigheter, så den måste byggas upp.”

Anna Kosztovics, Malmö stad

Anna Kosztovics, biträdande projektledare för Malmö stads projekt Sluta Skjut, säger att socialtjänsten att informationen behövs eftersom många är oroliga och rädda för att deras barn ska omhändertas.  

– Det finns människor som är osäkra och rädda för både socialtjänst och polis och har låg tillit till myndigheter, så den måste byggas upp. Sedan har det kommit en ny lag mot hedersförtryck, vilket gjorde föräldrar oroliga för att de kan få fängelse, och vissa undrade om de kan få fängelse om de lägger sig i hur deras barn klädde sig, säger hon. 

Alexandra Green Tetschet och Rahma Ali. Foto: Alexandra Green Tetschet

Anna Kosztovics säger att det är viktigt att prata om att inga barn ska växa upp under våld och förtryck, men också om vikten av att ge rätt information till föräldrar.

– Det är en enorm mängd rykten som sprids, bland annat på sociala medier, och vissa föräldrar är rädda för att socialtjänsten ska omhänderta deras barn hur som helst. 

”Vi har redan bestämt att det kommer att bli fler träffar.”

Alexandra Green Tetschet

Under träffen i Rosengård diskuterades också barnuppfostran, och föräldrar fick råd och verktyg för att kunna hantera olika situationer. 

– Det här är en kväll för många att minnas och vi ser det här som startskottet på fler möten och fortsatt dialog med socialtjänsten. Vi har redan bestämt att det kommer att bli fler träffar, säger Alexandra Green Tetschet. 

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer