Örebro

Nya Nyhyttan i konkurs

Behandlingshemmet Nya Nyhyttan som drivits av två lokalföreningar inom IOGT-NTO har försatts i konkurs. Detta sedan föreståndaren skickat hem alla inskrivna klienter.

De två IOGT-NTO-föreningarna, lokalföreningen 3 Örebro och 389 Ägir i Karlstad, tog över verksamheten på behandlingshemmet Nyhyttan 2010. Planerna då var att fortsätta med avgiftning och behandling, men också att satsa på att erbjuda utslussning från behandlingen till olika IOGT-NTO-verksamheter.

Verksamheten har under flera gånger sedan övertagandet haft problem. I december 2010 fick verksamheten kritik från Arbetsmiljöverket och ett år senare var det Socialstyrelsen som riktade allvarlig kritik mot behandlingshemmet – bland annat menade man att Nya Nyhyttan saknade personal som var utbildad för det behandling som erbjöds.

Några månader senare lade Socialstyrelsen ner ärendet då man konstaterade att Nya Nyhyttan hade åtgärdat bristerna. Nu rapporterar SVT att man hamnat i samma situation igen, denna gången så allvarlig att föreståndaren Louise Ornell valt att skicka hem alla klienter.

– Jag saknar socionomkompetens och behandlingspedagogskompetens. Alltså erfaren personal som också kan handskas med de här människorna, som liksom inte gör som man säger, sa Louise Ornell till SVT:s Tvärsnytt den 21 april.

I mitten av april avskedades Louise Ornell av styrelsen.

– Vi hade ett möte 1 april och då sade hon inget om detta, men började sedan tömma vår avgiftningsenhet utan att informera styrelsen. Hon har jobbat illojalt mot företaget och vi tog med stöd av arbetsalliansens jurist beslutet att avskeda henne, säger Per Holm, styrelseordförande i Nya Nyhyttan, till Drugnews.

Örebro Tingsrätt beslutade idag att – på bolagets egen begäran – försätta Nya Nyhyttan i konkurs.

Mer från Accent