Nykterhet

Socialstyrelsen lägger ner ärendet om IOGT-NTOs behandlingshem Nya Nyhyttan

IOGT-NTOs behandlingshem Nya Nyhyttan utanför Örebro har rättat till de brister Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen anmärkte på förra året. Därför lägger nu Socialstyrelsen ner ärendet.

Tidigt i våras kritiserades IOGT-NTOs behandlingshem Nya Nyhyttan av Socialstyrelsen. Bland annat menade man att personalen inte har rätt kompetens för de behandlingsmetoder som används. Vidare ansåg man att behandlingshemmet har ett bristfälligt kvalitetssystem för patientsäkerhet, att det inte finns kompetensutvecklingsplaner för vårdpersonalen, att journalföringen inte sköts rättssäkert och att dokumentationen förvaras i ett olåst träskåp där obehöriga vistas. Kritiken var så pass allvarlig att kommunen tills vidare valde att inte placera några nya klienter på Nya Nyhyttan.

– När den förra föreståndaren började i oktober förra året visste vi att det fanns en rad punkter att förbättra. Detta skulle föreståndaren ta tag i, men det gjorde hon inte. I stället slutade hon i mars och anmälde oss till Socialstyrelsen, sa Per Holm, ordförande i Nya Nyhyttans styrelse, då.

Men nu avslutar Socialstyrelsen alltså ärendet. I beslutet skriver man att åtgärder har vidtagits kring de punkter man haft anmärkningar på och att verksamheten nu fungerar väl.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent