IOGT-NTOs behandlingshem Nya Nyhyttan kritiseras av Arbetsmiljöverket

Vid en inspektion den 12 november upptäckte Arbetsmiljöverket en rad missförhållanden gällande rutiner kring arbetsmiljö och arbetsförhållanden på behandlingshemmet Nya Nyhyttan utanför Örebro. Nya Nyhyttan övertogs av IOGT-NTO-föreningarna 3an i Örebro och Egir i Karlstad den 1 januari i år.

Föreningarna har bildat ett aktiebolag som äger behandlingshemmet – som till en början fungerade som ett avgiftningshem. Men sedan den 1 oktober bedriver man ett behandlingshem med syfte att bland annat bygga nya sociala nätverk och erbjuda kontakter med IOGT-NTOs verksamheter och föreningar.

Arbetsmiljöverkets kritik består av fyra punkter; brister kring rutiner och bedömning av arbetsförhållanden, fördelning av arbetsuppgifter, riskbedömningar av arbetet samt introduktion av nyanställda och vikarier. Kathy Gyhlesten, ordförande i lokalföreningen Egil, tar kritiken med ro.

-Arbetsmiljöverket gör regelmässiga inspektioner och det man vid besöket fann var att vi inte hade alla handlingar och dokument kring arbetsmiljön på plats. I flera fall fanns manualer och dokument, men några var inte färdigställda eller behövde kompletteras. Anledningen till detta var att vi just kommit igång och helt enkelt inte hunnit med, konstaterar Kathy Gyhlesten och får medhåll av Per Holm, som är ordförande i bolagsstyrelsen i Nya Nyhyttan.

Gyhlesten och Holm meddelar att man nu åtgärdat de bristfälliga manualerna och att Arbetsmiljöverket, när man gör en uppföljning den 30 januari, inte kommer att finna något att anmärka på.

-Våra rutiner är det inget fel på, det var dokumentationen som brast. Vi nyanställer just nu för fullt och verksamheten har fått en flygande start, säger Per Holm.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent