Nykterhet

IOGT-NTO:s behandlingshem Nya Nyhyttan kritiseras av Socialstyrelsen

UPPDATERAD. Socialstyrelsen riktar allvarlig kritik mot IOGT-NTO:s behandlingshem Nya Nyhyttan. Man menar bland annat att personalen inte har utbildning för de behandlingsmetoder som används.

Efter en verksamhetstillsyn av IOGT-NTOs behandlingshem Nya Nyhyttan har Socialstyrelsen anmärkt på en rad brister efter en anmälan från den före detta föreståndaren. Bland annat kritiseras behandlingshemmet för att sakna personal med rätt kompetens och utbildning för de behandlingsmetoder som ska användas i verksamheten.

Endast en personal är tillsvidareanställd, övriga har korttidsvikariat vilket påverkar kontinuiteten, menar Socialstyrelsen. Vidare anser man att behandlingshemmet har ett bristfälligt kvalitetssystem för patientsäkerhet, att det inte finns kompetensutvecklingsplaner för vårdpersonalen, att journalföringen inte sköts rättssäkert och att dokumentationen förvaras i ett olåst träskåp där obehöriga vistas.

Kritiken är så pass allvarlig att kommunen tills vidare väljer att inte placera några nya klienter på Nya Nyhyttan. Från Socialstyrelsens sida uttalar man sig inte om man bedömer bristerna som allvarliga eller ej.

– Vi har upptäckt flera brister och ställer krav på åtgärder, säger Harriet Lundefors Oscarsson, sektionschef på Socialstyrelsen. När de får in Nya Nyhyttans skriftliga svar görs en bedömning om bristerna åtgärdats. Hur man går vidare beror på vad som framkommer i redovisningen.

– Vi tycker förstås att detta är förfärligt, eftersom det kan äventyra hela verksamheten. Personalen är orolig och stämningen tryckt, säger Per Holm, ordförande i Nya Nyhyttans styrelse.

Han hävdar dock att flera av de brister som Socialstyrelsen tar upp nu är åtgärdade – och att de åtgärdades redan innan myndigheten kopplades in.

– När den förra föreståndaren började i oktober förra året visste vi att det fanns en rad punkter att förbättra. Arbetsmiljöverket anmärkte bland annat på att vi hade brister gällande arbetsförhållanden, riskbedömningar och introduktion av anställda. Detta skulle föreståndaren ta tag i, men det gjorde hon inte. I stället slutade hon i mars och anmälde oss till Socialstyrelsen, konstaterar Per Holm.

Han menar att Socialstyrelsen är ute och cyklar på flera punkter – och att det faktum att det tagit dem åtta månader att sammanställa kritiken visar att det här knappast är ett högprioriterat fall. Han understryker att dokumentationen numera finns inlåst i ett kassaskåpsrum. Och personalen har visst rätt kompetens. Man har haft 1,5 tjänst med KBT-utbildning, vilket till och med är mer än vad som krävs för det 10-tal personer som fått behandling på Nya Nyhyttan.

Att delar av personalen gått på månadskorta vikariat förklarar han med att verksamheten är ny och att det är svårt att veta vilken personalstyrka som behövs.

– Vi kan inte fastanställa en massa personal utan att veta hur det går. Ja, vi har olika tjänster av olika längd. Men kontinuiteten har aldrig hotats. Samma personal har jobbat här månad efter månad. De, i likhet med facket, har dessutom accepterat arbetsvillkoren. Personalen är jättenöjd och det är klienterna också, säger Per Holm som nu tillsammans med styrelsen, kommer att svara på Socialstyrelsens frågor.

Behandlingshemmets svar ska vara inlämnade senast i februari 2012. Nya Nyhyttan drivs av lokalföreningen 3 Örebro och 389 Ägir i Karlstad sedan 1 januari 2010.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Tidigare artiklar om Nya Nyhyttan:

IOGT-NTO:s behandlingshem Nya Nyhyttan kritiseras av Arbetsmiljöverket

IOGT-NTO startar nytt behandlingshem i Nora 

Mer från Accent