NBV

NBV startar visselblåsartjänst

Nykterhetsrörelsens studieförbund, NBV, inrättar en visselblåsartjänst: ”Så att vi kan ta ansvar och vidta åtgärder snabbt”, säger Binaji Marouf, kommunikationschef.

För den som vill slå larm om avvikelser från policys och riktlinjer på ett säkert sätt har Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, just startat en visselblåsartjänst.

Enligt kommunikationschef Binaji Marouf är visselblåsare viktiga för studieförbundet, eftersom hela verksamheten bygger på tillit.

– Genom att införa visselblåsartjänsten utökar vi möjligheten för medarbetare, cirkeldeltagare, medlems- och samarbetsorganisationer, och allmänheten att anmäla oegentligheter. Så att vi kan ta vårt ansvar och vidta åtgärder snabbt och upprätthålla högt förtroende inom och utanför NBV, säger hon.

Om en medarbetare inte känner sig trygg med att tala öppet med sin arbetsgivare, eller en utomstående inte vill vända sig till en ordinarie kontaktperson, är kanalen tänkt som ett säkert komplement.

Där kan man exempelvis larma om man misstänker ekonomiska oegentligheter och korruption, felaktig användning av statsbidrag, allvarliga trakasserier och diskriminering, allvarlig felaktig hantering av personuppgifter, och säkerhetsrisker på arbetsplatsen.

– Genom tjänsten kan den som vill anonymt anmäla missförhållanden. Det sker genom en extern part som ser till att kryptera allt innehåll för att säkerställa anonymiteten, säger Binaji Marouf.

Vad händer när man larmat?

– Vi har tagit fram tydliga rutiner för hur, och av vem, ärendet ska hanteras, beroende på vem i organisationen som anmälan rör. När ett ärende inkommit tar vår utredningsgrupp hand om ärendet. Beroende på ärendes karaktär sätter vi in rätt åtgärd på rätt ställe.

Mer från Accent