NBV

NBV stryker 286 000 redovisade timmar

Omfattningen av svindleriet mot NBV som upptäcktes förra året är stor. NBV uppger att de strukit hundratusentals timmar som tidigare redovisats till Folkbildningsrådet.

Av en granskning som Sydsvenskan gjort framkommer att det rör sig om 9 000 olika studiecirklar och kulturevenemang som redovisats, men aldrig genomförts. Totalt 42 500 deltagare existerade bara på papper. De falska uppgifterna har godkänts av ett par medarbetare på NBV Syd. Som Accent kunde berätta i höstas polisanmäldes medarbetarna och togs ur tjänst. 

NBV:s kommunikationschef Binaji Marouf bekräftar siffrorna.

– Vi har strukit cirka 286 000 timmar, svarar hon per mejl.

Enligt Sydsvenskan rör det sig om flera miljoner som de två anställda ska ha lurat till sig. 

Några summor vill dock inte NBV uppge. Men alla felaktiga ersättningar ska betalas tillbaka.

– Det här handlar om misstänkt bedrägeri som NBV varit utsatt för. Det är mycket tråkigt men vi gör vårt bästa för att hantera frågan och kommer betala tillbaka varenda krona. 

Inom IOGT-NTO-rörelsen finns en oro för hur skandalen kommer att påverka nykterhetsrörelsens rykte. Enligt Laura Luna, pressansvarig på IOGT-NTO, ska dock inga IOGT-NTO-föreningar vara inblandade i bedrägerierna.

– Jag har kollat med våra föreningar i Syd och de har inte haft någon verksamhet i de berörda lokalerna. IOGT-NTO har väldigt få studietimmar i Syd, så jag känner mig helt trygg, säger hon.

Binaij Marouf hävdar att NBV har vidtagit de åtgärder de kunnat. 

– Det här hör till ovanligheten och är allvarligt. Därför har vi arbetat intensivt och tagit fram ett åtgärdspaket som nu också är implementerat, för att vi ska undvika eventuellt liknande händelser i framtiden.

I höstas sa dåvarande rektorn Åke Marcusson att NBV:s tidigare kontrollapparat var uppbyggd för att upptäcka om föreningar fuskade, medan beredskapen för att upptäcka svindleri från de anställdas sida varit dålig.

De åtgärder NBV vidtagit var enligt Åke Marcusson att bygga ut kontrollerna, fortsätta med oanmälda besök och att det inte längre räcker med att berörd handläggare skriver under listorna. Även en chef eller annan person ska garantera verksamheten.

Mer från Accent