Expedition 50

Kritik mot Expedition 50

På kongressen i sommar kommer förbundsstyrelsen att lägga förslag på ny organisation och nya arbetssätt för IOGT-NTO. Processen att mejsla fram förslaget har just inletts, men får redan kritik.

Liksom många andra organisationer har IOGT-NTO svårt att öka sitt medlemsantal. Även om många nya kommer till varje år är det ändå fler som lämnar organisationen. Och enbart många medlemmar räcker inte för att få saker att hända. Endast 20 procent av medlemmarna deltar i föreningsaktiviteter. De flesta är därför överens om att en förändring måste ske.

– Men det här känns lite panik. Vi i Västernorrlandsdistriktet upplever att förslaget som skickats ut har ett uppifrån-perspektiv där allt mer ska skötas av förbundet, säger Olle Häggström, utvecklingschef för IOGT-NTO-rörelsen i Västernorrland.

I förslaget, som skickats ut till distrikten och även går att läsa på hemsidan, finns ett antal scenarier beskrivna.

– I de idéer som presenteras där ska mer skötas av förbundet. Det kommer att innebära fler centralt anställda. Men basen i en folkrörelse ska inte vara ett stort kansli, utan många ideella krafter, säger Olle Häggström.

Förbundsstyrelsens förslag innebär att förbundet ska kunna avlasta distrikten med administrativa uppgifter och att alla distriktskonsulenter blir centralt anställda. Fördelen skulle vara att förtroendevalda kan ägna sig mer åt verksamhet och inte behöver vara arbetsgivare. Systemet blir inte heller lika sårbart. Blir en konsulent sjuk eller slutar sitt arbete kan andra rycka in. Det ger också möjlighet för konsulenterna att specialisera sig på olika frågor.

Olle Häggström är också kritisk till förslaget att förbundet ska ta större ansvar för kommunikationen med medlemmarna.

– Hur ska det gå till? Ska de ringa alla? Det blir ju som att anlita ett telemarketingföretag och det har vi inte bara positiva erfarenheter av, säger han.

Han har själv ringt 40 medlemmar som inte är aktiva.

– Tre kunde möjligtvis tänka sig att delta i någon aktivitet. De andra vill inte. De har gått med för att stödja organisationen. De är kanske redan aktiva någon annanstans eller så har de inte tid. På senare tid har vi värvat många i olika köpcentra. Några få personer har stått för en stor del av värvningarna. Då kan man inte förvänta sig annat än stödmedlemmar, säger han.

Hur ska man göra i stället då?

– Om vi ska få fler att göra mer så krävs något annat. Vi har som mål att få hundra unika värvare. Om alla medlemmar värvar en person som den har en personlig relation till är sannolikheten mycket större att man får nya medlemmar som är beredda att engagera sig. Att få dem till första mötet är svårast. Sedan ska vi förstås fortsätta värva även utanför köpcentra. Vi behöver alla som vill stödja oss, säger han.

Att lägga allt ansvar på förbundet anser han blir väldigt sårbart.

– Tänk om inte förbundet fungerar? Då faller ju hela organisationen. Det är möjligt att de inte tycker att vi skött oss, men då måste man ju se på vilka förutsättningarna har varit. Om kansliet arbetade mer efterfrågestyrt skulle det underlätta för oss. Så fungerar det inte i dag. Vi borde kunna ringa från distriktet och be om hjälp att till exempel formulera ett uttalande, men så fungerar det oftast inte, säger han.

Han är också kritisk till den föreslagna indelningen av landet i regioner i stället för distrikt.

– Slår man ihop oss fyra nordligaste så kommer vår region att omfatta halva Sverige. Vem skulle vilja sitta i en sådan regionstyrelse? undrar han.

Han tycker sig ha märkt att centraliseringen ökat på senare tid.

– Ta till exempel Verksamhetsforum. På senare år har nästan alla som presenterat något varit centralt anställda eller från Tollare. Tidigare var det många fler från olika delar av landet.

Hur ser ditt drömscenario ut?

– Att vi verkligen får den här folkrörelsen med kraften underifrån, säger Olle Häggström.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

Din e-post

»

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer