Dubbel fångenskap

Kriminalvården: Fängelsetiden för kort för vård

De långa häktestiderna gör att få har tillräckligt lång tid kvar av sitt straff för att få beroendevård när de kommer till fängelset, säger Martin Lardén.

Martin Lardén, chef för Kriminalvårdens behandlingsenhet, säger att inget beslut om nedläggning av tolvstegsprogrammet är fattat än, men att det lutar åt att det blir så. 

– Vi tycker att tolvsteg är bra. Hade det inte varit så trångt på fängelserna hade det inte varit aktuellt, säger han.

Fler domar och längre straff ökar trycket på Kriminalvården.

– Vi måste ställa in oss på att hantera fler klienter.

En svårighet med tolvstegsprogrammet är att det tar tid.

– De korta verkställighetstider vi har är ett problem. Så många som 60 procent avtjänar mindre än sex månader i fängelse. För de flesta fungerar därför inte tolvsteg. De skulle ha bättre nytta av ett kortare grundprogram. 

Ett sådant är på gång.

– Det bygger på KBT plus en ny modell med ett basprogram för alla. Det genomförs under två månader, tre gånger i veckan, och träffar fler områden, inte bara beroende.

Det framkommer från flera håll att stämningen är annorlunda på behandlingsavdelningar och att det kan påverka möjligheten till återanpassning. Hur blir det om man stänger de avdelningarna?

– Vår tanke är att istället sprida det här medmänskliga synsättet i organisationen. Vi har nog varit dåliga på att utnyttja vårdares potential att bidra till den personliga förändringen, säger Martin Lardén. 

Mer från Accent