Dubbel fångenskap

Tolvstegsprogram på fängelser läggs ned

Idag beslutade Kriminalvården att lägga ner tolvstegsbehandlingen. Katastrofalt, kommenterar tidigare Kriminalvårdschef.

Accent var först med att rapportera om Kriminalvårdens planer på att lägga ner tolvstegsprogrammet för interner med beroendeproblematik. Idag, tisdag, kom beslutet om nedläggning. De 170 behandlingsplatserna ska omvandlas till ”normalplatser” och tolvstegsprogrammet ersättas med ett nytt KBT-baserat basprogram kallat Krimfokus.

Birgitta Göransson, tidigare chef för Kriminalvårdens region väst och en av dem som byggt upp myndighetens missbruksvård, anser att beslutet är katastrofalt.

– Det är tragiskt. Inget allmänt brottsprogram kan ersätta behandlingsprogrammen. Det mer terapeutiska klimat som byggs upp på behandlingsavdelningarna är nödvändigt för att få människor ut ur beroende.

Hon anser att beslutet är märkligt.

– Enligt Kriminalvårdens egen statistik har ungefär 70 procent av de intagna missbruksproblematik. Det är svårt att förstå att de då tar bort det program som utvärderingar visar är mest effektivt.

Enligt Birgitta Göransson tar Kriminalvården nu ett stort steg bakåt.

– Det här är att gå tillbaka till tiden innan vi började jobba med missbruk 1977. Jag var med från början och har fått se hur behandlingsarbetet vuxit, förändrats och förädlats. Det går väldigt lätt att rasera, men tar lång tid att bygga upp igen. Beslutet är sorgligt för Kriminalvården och särskilt för de intagna som är beroende av narkotika.

Martin Lardén, chef för Kriminalvårdens behandlingsenhet, har i Accent tidigare sagt att tolvsteg är bra, och att det inte varit aktuellt att lägga ned programmet om det inte rått platsbrist i svenska fängelser.

Efter tisdagens beslut säger han att det behövs många olika slags insatser:

– De flesta av våra klienter har en bred problembild och behöver många olika insatser. Efter att tidigt i verkställigheten ha genomgått basprogrammet Krimfokus, som bland annat adresserar missbruksproblematik men också våld och allmänkriminalitet, kan de klienter som har särskild problembild eller längre verkställighetstid komplettera med andra insatser, säger Martin Lardén, chef för Kriminalvårdens behandlingsenhet, i ett pressmeddelande.

Mer från Accent