IOGT-NTO

IOGT-NTO utser årets medlem – här är de nominerade

Just nu laddar åtta nominerade medlemmar inför omröstningen av Årets medlem 2017. De ingår i tre kategorier: eldsjäl, utmanare och kämpe.

De nominerade är alla starka förebilder och representerar olika kategorier:

  • Årets eldsjäl: Peter Ljungqvist, Farida Al-Abani, Göran Mårtensson.
  • Årets utmanare: Jan-Ove Ragnarsson, Josefin Bogelid.
  • Årets kämpe: Olle Häggström, Sofia Modigh, Gunvor Nygren.

Samtliga är inom rörelsen framstående och framåtlutade individer.

– Varje kategori speglar ett av våra verksamhetsmål. Att utmana alkoholnomen, bjuda in till nykter gemenskap och att arbeta politiskt och sprida IOGT-NTO:s budskap. Ett sådant här pris är ett bra sätt att uppmärksamma våra medlemmar och allt fantastiskt arbete som görs ute i landet, säger IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero.

Han menar att nomineringsprocessen – och omröstningen – bidrar till att belysa och lyfta fram alla dem har en speciell roll inom organisationen och som jobbar med de tre strategiområdena.

– Genom omröstningen blir vårt arbete konkret och synligt. Det som de här personerna jobbar med är ord satta i handling. Det är en viktig signal och har en tydlig koppling till våra mål, säger Johnny Mostacero.

De utvalda inom de tre kategorierna har föreslagits av medlemmar och har därefter valts ut av IOGT-NTOs ordförande respektive vice ordförande.

Alla medlemmar kan rösta på sin favorit och läsa mer om de nominerade på IOGT-NTO:s hemsida fram till och med den 27 juni. Vinnarna koras under kongressen i Karlstad.

– De är alla mycket värdiga vinnare, men bara en i varje kategori kan vinna. Vinsten blir äran och berömmelsen!

Mer från Accent