Valet 2022

IOGT-NTO: Nu gäller det att gå till handling

Stort stöd för monopolet och restriktiv alkoholpolitik hos partierna i IOGT-NTO:s valenkät. "Partierna har fullt fokus på förebyggande."

IOGT-NTO:s drogpolitiska avdelning har ställt frågor om alkoholpolitik till de politiska partierna. Magnus Jonsson, tillförordnad chef, är ganska nöjd med svaren.

– Ja, det får man nog säga. Partierna har fullt fokus på det förebyggande och ser det som viktigt, så absolut, vi är nöjda.

Vad saknar du?

– Pengar. Det är lätt att säga att något är viktigt och prioriterat, men man måste visa det också. Sanningens minut är när budgetproppen kommer i höst. Det är en sak att måla upp vad man vill, men finns inte resurserna så blir det inget. Sedan är ju resurser ändliga.

”Sanningens minut är när budgetproppen kommer i höst.”

Magnus Jonsson

Vad är mest intressant i svaren?

– Att det finns en hyfsad samsyn på vad som behöver göras. Det finns ett stort stöd för monopolet och den restriktiva politiken. Det bådar gott, även om monopolet är hotat av dem som vill ha gårdsförsäljning. 

Att tillåta producenter att sälja direkt från bryggeriet, destilleriet eller vinproduktionsstället är inte förenligt med detaljhandelsmonopol, enligt Magnus Jonsson.

– Det är lite fult att påstå att man värnar monopolet och samtidigt vill införa gårdsförsäljning. Man kan inte båda ha kakan och äta den. Oavsett hur det går kan man sedan skylla på EU; det är deras fel att monopolet försvinner eller att det inte blir någon gårdsförsäljning.

”Det behövs en strategi för att få ett samlat avtryck.”

Magnus Jonsson

Bara ett parti, Kristdemokraterna, nämner vikten av att en ny ANDTS-strategi antas. Hur ser du på det?

– Det behövs en strategi för att få ett samlat avtryck. IOGT-NTO har ju drivit den frågan genom att ta fram den så kallade skuggstrategin. Viktigt att det beslutas och implementeras. Det kräver resurser och långsiktighet med medel för längre tid, annars blir det tandlöst. 

Ett enda förslag i partiernas svar på enkäten ogillas av IOGT-NTO. Det är Moderaternas förslag att man ska ha en dialog med branschorganisationerna om marknadsföring i sociala medier för att skydda barn och unga från alkoholreklam.

– Det tycker vi inte är något att satsa på. Frivilliga överenskommelser har inte visat sig vara någon framkomlig väg tidigare. En Novusundersökning som vi gjorde i våras visar att en majoritet av svenska folket tycker att det vore bra med förbud mot alkoholreklam på sociala medier.

”Viktigast är att monopolet bevaras och säkerställs.”

Magnus Jonsson

Vad är den viktigaste valfrågan på alkoholområdet?

– Att monopolet bevaras och säkerställs. Klarar man den delen så är mycket vunnet på många sätt. Och vi måste fundera över hur man ska säkra den unga generationen. Man vet aldrig om, eller när, den positiva trenden med allt nyktrare unga vänder. Då gäller det att ha en beredskap, säger Magnus Jonsson.

På IOGT-NTO:s webbplats kan du läsa vad partierna svarade och IOGT-NTO:s kommentarer.

Mer från Accent