Valet 2022

Folkbildning i fara: Det kostar att ta ställning

Sverigedemokraterna vill minska anslagen till folkhögskolor och studieförbund med 25 procent. Ett hot mot IOGT-NTO:s folkhögskolor och studieförbundet NBV.

Anna Frej, ledamot i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse och socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Vännäs, är orolig för vad som händer med studieförbund och folkhögskolor om Sverigedemokraterna, SD, får större inflytande efter valet. I Facebookgruppen IOGT-NTO Diskussion har hon väckt frågan vad organisationen kan göra för att påverka övriga partier.

– Det är ingen ny oro. Jag har tagit upp frågan vid flera tillfällen. Det handlar om det så kallade ”kulturkriget”, som inte heller är något nytt, utan sådant som totalitära stater alltid ägnat sig åt, såväl fascistiska som kommunistiska. SD ser folkbildningen som ett stort hot och vill därför minska anslagen kraftigt, säger hon.

Minskade anslag skulle vara svårt att klara för IOGT-NTO:s folkhögskolor, Tollare och Wendelsberg, liksom för studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV.

– SD vill minska anslaget till folkbildningen med 1,2 miljarder kronor vilket motsvarar 25 procent. Det skulle få stora konsekvenser. Särskilt nu när Miljonlotteriet går sämre och det inte finns några extra pengar från IOGT-NTO-rörelsen att stötta med.

Hur stor sannolikhet är det att SD får gehör för sitt förslag?

– Om de blir mäktiga nog så får de stort inflytande över budgeten. Det finns andra partier som också vill skära i folkbildningsbudgeten, men inte alls lika mycket. 

Anna Frej menar att SD också kan göra mycket på lokal nivå för att hindra att folkbildningen får stöd.

– Många lokaler har byggts om, byggts ut och renoverats med bidrag från Boverket. För att en förening ska vara aktuell för att få bidrag krävs att kommunen ställer upp med 30 procent av kostnaden. Vägrar de så får man inget. I kommuner där Sverigedemokraterna har makten kan de stoppa oss med hänvisning till att vi är emot dem och inte hyr ut lokaler till dem.

Det är priset som nykterhetsrörelsen kan få betala, tror hon.

– Det kostar att ta ställning. Se bara på Annie Lööf, säger Anna Frej.

I kulturdelen i Svenska Dagbladet tog Elisabeth Andersson i måndags upp frågan om hur liten plats kulturen får i valrörelsen. Inte heller uppmärksammas SD:s radikala förslag som, enligt artikeln, skulle innebära ett paradigmskifte för kulturen och kraftigt minska anslagen.

Linnéa Lindsköld, föreståndare för Centrum för kulturpolitisk forskning i Borås, säger i SVD att kulturfrågorna inte kommer upp i valrörelsen för att kulturpolitik inte är något man vinner val på. Hon menar att samsynen stor, såväl mellan övriga partier som över blockgränsen, men att SD skiljer ut sig. 

Linnéa Lindsköld menar att SD vill ha ett paradigmskifte, med helt nya kulturpolitiska mål. Världskulturmuseet i Göteborg och nationalscenen Unga Klara i Stockholm vill de lägga ner. Skansen vill de däremot satsa stort på.

– Hos de andra borgerliga finns en önskan om att minska statens inflytande. Hos SD finns en önskan att öka styrningen, att ha större kontroll över vad som ska göras och inte göras på kulturens område, säger Linnéa Lindsköld till SVD.

Mer från Accent