Motioner

Många motioner om hur kakan ska fördelas

Den fråga som flest har motionerat om till IOGT-NTO:s kongress är resursfördelning. Nästan var fjärde motion berör frågan på något sätt. Men det motioneras förstås även om andra frågor, som jämställdhet.

Årets motioner till kongressen handlar om såväl stort som smått. Den fråga som engagerar allra flest är fördelningen av organisationens resurser. Hela 14 av 57 motioner berör hur organisationens pengar ska användas.

Nio handlar specifikt om fördelningen mellan central nivå och distrikt eller föreningar, medan fem tar upp hur medlen ska användas på andra sätt. De gäller storleken på förbundsstyrelsens arvoden, om stimavgiften kan förhandlas och betalas centralt, om förbundet kan sponsra dem som tävlar i någon idrott för IOGT-NTO, och om stöd till föreningar i form av centralt inköp av bokföringsprogram och annat stöd till kassörer respektive centralt stöd till lokala arbetsgivare.

En av dem som motionerat om resursfördelningen är Bo Axelsson, distriktsordförande i Västmanland.

– Vi står inför ett vägskäl. Man måste bestämma sig; är det flådiga centrala kampanjer eller en stark lokal verksamhet vi ska ha? Utan en kraftig lokal verksamhet kommer möjligheterna att påverka politiken att minska. Men titta på utvecklingen, det är inte så länge sedan vi var 40 000 medlemmar, nu är vi färre än 30 000. Och nyrekryteringen minskar. Det är förstås ingen garanti att det blir annorlunda med en omfördelning, men man måste försöka, säger han.

Bo Axelssons förslag går ut på att alla distrikt ska få 500 000 till en konsulent, och storstäderna 400 000 extra. Sedan ska varje distrikt få 600 kronor per medlem, och tre miljoner avsättas till en lokal utvecklingspott.

– Konsulentstödet har legat på 400 000 kronor länge nu och alternativa inkomstkällor för distrikten har minskat. Det behövs en höjning för att kunna anställa en konsulent på heltid. Förr kunde vi söka bidrag från landstinget, men den möjligheten har minskat. Dessutom anordnade vi bingo, men dels har bingons betydelse minskat och dels har vi blivit så små att vi inte kommer in på bingohallarna. Det är bara idrottsföreningar som anordnar bingo nu, säger han.

Han tycker att hans motion borde ha chans att gå igenom, men är rädd för att splittringen på så många motioner kan göra det svårare.

–  Min erfarenhet säger mig att det är svårare om man splittrar upp en fråga på flera motioner, men om ombuden ser till rörelsens behov så borde den gå igenom, säger Bo Axelsson.

Göteborgs och Bohusläns distrikt har beslutat att ställa sig bakom Bo Axelssons motion och skickat in den som sin egen.

Att motionera verkar främst vara en manlig sysselsättning i IOGT-NTO. De inkomna motionerna har totalt 32 kvinnliga underskrifter jämfört med 60 manliga. Många motioner är undertecknade av flera personer, och vissa personer har skrivit under flera motioner, men skillnaden förklaras inte av att kvinnor skulle nöja sig med att skriva en motion och män fler.

En annan noterbar skillnad är att kvinnor sällan motionerar ensamma. Ett av de fyra undantagen är Jessica Rembeck som motionerat om jämställdhet.

– Jag är stolt över att IOGT-NTO gör så mycket på jämställdhetsområdet. Jag har själv gått ”Nyktra kvinnor kan” och haft stor nytta av det, men jag märker samtidigt att många behöver lära sig mer, både förtroendevalda och vanliga medlemmar, säger hon.

Hon har funderat på motionen en längre tid.

– Jag har gått och tänkt på att skriva en motion sedan i höstas. När sedan Accent kom i brevlådan, med flera sidor om jämställdhet, veckan innan jag skulle tala för motionen på distriktsårsmötet tänkte jag att nu är manegen krattad, säger hon.

Motionen landade väl på distriktsårsmötet.

– Jag är superglad att distriktsårsmötet tog motionen som sin. Jag vet att jag kunde gått direkt till kongressen med motionen, men jag ville ta den i distriktet först för att få frågan uppmärksammad på fler nivåer.

Jessica Rembeck kommer att bevaka motionen på kongressen.

– Just nu förbereder jag mig för att tala för motionen på kongressen. Jag hoppas och tror att motionen ska bifallas. Det är min tredje kongress, men det är första gången jag är ordinarie ombud, säger hon.

Mer från Accent