IOGT-NTO

Hallå där Sören Eriksson …

... lärare på IOGT-NTO:s folkhögskola Wendelsberg som blir ny rektor på skolan den 1 april 2016 när Sven Östberg går i pension.

Grattis till jobbet. Hur känns det?

– Omtumlande. Detta har varit på tal en tid så jag var inte riktigt förberedd på min egen reaktion, men jag kände mig alldeles omtumlad inombords när beslutet kom i fredags.

Vad ser du mest fram emot?

– Att tillsammans med personalen fundera över hur vi ska kunna vässa oss ytterligare. Vi ligger redan väl framme och är en uppskattad folkhögskola med köer till de långa utbildningarna, men det är sällan något är så bra att det inte kan bli ännu bättre.

Vad skulle kunna förbättras?

– Mycket av det vi gör borde kunna komma huvudmannen, IOGT-NTO, mer till gagn. Till exempel är det tänkt att vi ska kunna bli ett kulturcentrum eftersom vi är bra på kultur, till exempel med våra teaterutbildningar. Men vi har också en stor allmän linje där vi har beröringspunkter som vi borde kunna utveckla mer. Vi har också diskuterat utbildningar för nyanlända och för IOGT-NTO:s nya grupper, dels här i Göteborgsområdet, men också för övriga landet. Vi ska också träffa Tollare för att diskutera hur vi kan samverka kring utbildningar för kamratstödsgrupper och andra som är engagerade i den sociala verksamheten.

Vilken är den största utmaningen för skolan framöver?

– Det är ekonomin. Ett bekymmer som vi delar med de flesta folkhögskolor. Statsbidragen, som vi till stor del lever av, har inte följt med kostnadsutvecklingen. Därför får vi hitta andra verksamheter som kan bidra till finansieringen. Vi har bland annat utvecklat en hotell-, restaurang- och vandrarhemsverksamhet. Vi är också inne i en period där elevkullarna är små, vilket påverkar söktrycket.

Vad jobbar du med nu?

– Jag är ansvarig för de korta kurserna och så jobbar jag med vår utbildning Projektbildaren.

Hur länge har du varit lärare på Wendelsberg?

– Jag har varit här i snart åtta år. Innan dess har jag jobbat på Länsnykterhetsförbundet och för NordAN. Jag har jobbat för nykterhetsrörelsen i hela mitt vuxna liv. Min första kontakt med Wendelsberg var när jag kom dit på min första UNF-kurs 1976. Jag minns det väl för det var på min 14-årsdag.

Fotnot: NordAN står för Nordic Alcohol and Drug Policy Network

Mer från Accent